Nezaměstnanost, leden ’19

Nezaměstnanost, leden ’19

  • 11. února 2019

Měsíční statistická zpráva leden 2019

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 1. 2019

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 6,9 % na 11 709, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 5,3 % na 12 477 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,80 %.

K 31. 1. 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 11 709 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 755 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 2 797 osob. Z tohoto počtu bylo 10 546 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 704 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 2 859.

V průběhu měsíce ledna bylo nově zaevidováno 2 949 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 665 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 41 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 194 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 954 osob více než v předchozím měsíci a o 330 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 403, tj. o 763 více než v předchozím měsíci a o 236 méně než v lednu minulého roku, 182 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 79 více než v předchozím měsíci a o 39 méně než ve stejném období minulého roku, 530 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce to bylo v okrese Vsetín (9,2 %), následoval okres Kroměříž (7,9 %), dále Zlín (5,6 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Uherské Hradiště (4,4 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 416 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 46,3 %. V evidenci bylo 2 084 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 501 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 4 osoby a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 49 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 351 uchazečů o zaměstnání, tj. 45,7 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 1. 2019 meziměsíčně vzrostl na 2,8 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Kroměříž (3,4 %) a Vsetín (3,4 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (2,5 %) a okres Zlín (2,3 %).

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na hodnotu 2,6 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na hodnotu 3,0 %.

Kraj evidoval k 31. 1. 2019 celkem 12 477 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 628 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 819 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 783 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 977, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazeče této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2019 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 15 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 35 osob.

V tomto měsíci nebyl prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořen žádný uchazeč.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Nezaměstnanost, listopad ’18

Nezaměstnanost,...

10. prosince 2018

Nezaměstnanost, říjen ’18

Nezaměstnanost,...

10. listopadu 2018

Nezaměstnanost, září ’18

Nezaměstnanost,...

11. října 2018

Nezaměstnanost, srpen ’18

Nezaměstnanost,...

14. září 2018

Nezaměstnanost, únor ’17

Nezaměstnanost,...

7. března 2017

Nezaměstnanost, listopad

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2016

Nezaměstnanost, říjen ’16

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2016

Nezaměstnanost, září ’16

Nezaměstnanost,...

10. října 2016

Nezaměstnanost, srpen ’16

Nezaměstnanost,...

13. září 2016

Nezaměstnanost, červen

Nezaměstnanost,...

13. července 2016

Nezaměstnanost, listopad ’15

Nezaměstnanost,...

8. prosince 2015

Nezaměstnanost, říjen ’15

Nezaměstnanost,...

9. listopadu 2015

Nezaměstnanost, září ’15

Nezaměstnanost,...

12. října 2015

Vývoj nezaměstnanosti, srpen ’15

Vývoj...

8. září 2015

Nezaměstnanost, červen ’15

Nezaměstnanost,...

11. července 2015