Den otevřených dveří na Mánesce

Den otevřených dveří na Mánesce

Ve čtvrtek 4 .dubna proběhne den otevřených dveří na mánesce: 1. + 2. vyučovací hodina, náhled do výuky.

Tělocvična: zdravý pohyb do škol - ŠD - 13.30 - 14.30 hod.

Přístavba: zápis nanečisto

Gramofonový kurz: 15.00 - 17.00 hod.

Přízemí: jarní dílny - ŠD - 15.15 - 17.30 hod.

Učebna VV: beseda pro rodiče PhDr. Lenka Svobodová - Jak na rizikové chování a nové závislosti 16.30 - 18.00 hod.

2. patro: fyzikální a chemické pokusy, robotika: 15.00 - 17.00 hod.

3. patro: zajímavosti z výuky českého jazyka: 15.00 - 17.00 hod.

4. patro: ukázky jazykové výuky: 15.00 - 17.00 hod.,
zeměpis - Příběh brambor

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné