Stočné 2019

  • vyvěšeno: 27.2.2019
  • sňato: 30.4.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Vážení spoluobčané,

obec Bělov již několik let řeší otázku odkanalizování obce, o jejíž výstavbě se výhledově hovoří v různých variantách více než deset let. Předešlá zastupitelstva obce, stejně jako to současné, pečlivě zvažovala všechna pro a proti této po všech stránkách náročné investice, setkávala se s odborníky, zástupci veřejné správy i s těmi, kteří si zkušenost s výstavbou a provozem kanalizace již zažili. Zastupitelstvo obce Bělov ve volebním období 2014-2018 se na základě těchto informací rozhodlo do této investice pustit, a to s vědomím, že se jedná o rozhodnutí strategické, které zásadně a dlouhodobě ovlivní dění v naší obci. Současné zastupitelstvo obce jednohlasně tuto důležitou investici podporuje.

Zastupitelstvo obce věří, že kvalitní informovanost občanů o pravděpodobně historicky největší investiční akci v obci, je nezbytným předpokladem k její zdárné realizaci a potřebné spolupráci všech občanů obce Bělov. (celý průvodní dopis naleznete v příloze)

„Registrace ke stočnému“ je v příloze.

Prosíme všechny majitele rodinných či rekreačních domů o vyplnění „Registrace ke stočnému“ a doručení zpět na obecní úřad nejlépe do konce měsíce března.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn