Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

  • vyvěšeno: 25.3.2019
  • sňato: 25.4.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • zpráva

V souladu s ustanovením § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do stanovuji pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. května 2019, minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsek v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů.

Počet členů okrskové komise je stanoven včetně zapisovatele okrskové komise, který je podle § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb. členem okrskové komise s hlasem poradním.

V Bělově, dne 25.3.2019

Jiří Přecechtěl,
starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn