Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner

  • 13. dubna 2019

Od pátku 26. do pondělí 29. dubna bude u obchodu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

kontejner je určen na
koberce, linolea, starý nábytek, kuchyňské linky, matrace, sanitární
keramiku, objemné obaly atd. Zkrátka odpad z domácností, který kvůli
svým rozměrům a hmotnosti nelze odkládat do běžných popelnic a kontejnerů.

do kontejneru nepatří
plasty, elektronika (televize, počítače, tiskárny, atd.), nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, barvy, pneu, atd.), zemina, stavební suť, železný šrot.