Čtvrtletník Charity Otrokovice

Čtvrtletník Charity Otrokovice

Milí přátelé,
Je jaro.

Sluníčko stále více hřeje, příroda se probouzí k novému životu. Už od začátku roku má každý z nás spoustu plánů, jak prožít nadcházející rok. Teprve příchod jara jako by do nás vlil novou energii.

Krásným symbolem jara jsou velikonoční svátky. Křesťané na celém světě si připomínají smrt a vzkříšení Ježíše Krista. V kostelích se po tři dny konají obřady, kde si tuto událost můžeme více připomenout. Podle křesťanské nauky se Ježíš Kristus stal člověkem, aby vzal na sebe hříchy všech lidí a svým křížem nás vykoupil k novému životu. V liturgických textech můžeme slyšet: „Svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život.“

Tento velikonoční příběh nám ukazuje, jak i v našich životech jdou ruku v ruce bolest a radost. Jeden citát říká: „Bez bolesti by člověk nepoznal radost.“ V naší práci není dne, kdy bychom se s tímto nesetkávali. A je naším úkolem přinášet trochu radosti a naděje tam, kde dosud převládá bolest či strach z nejisté budoucnosti. O tom, jak se nám to daří, se můžete přesvědčit i v následujících řádcích našeho magazínu.

Přeji vám všem radostné prožití Velikonoc, ať v nich načerpáte dostatek síly a energie do dalších dní.

Jan Žalčík
pastorační asistent

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Výlet do Brna

Výlet do Brna

14. dubna 2017

Výroba mýdla

Výroba mýdla

8. března 2017

Buňka pro lidi bez domova

Buňka pro lidi bez...

1. listopadu 2016

25. let Charity Otrokovice

25. let Charity...

19. září 2016

Charitní den

Charitní den

19. září 2016

Výtvarné odpoledne

Výtvarné odpoledne

8. prosince 2015

Krásné Velikonoce
Májová pouť 2019