Pozvánka: závěrečné jednání

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), svolává dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, na které zve všechny účastníky řízení.

Závěrečné jednání se uskuteční v pondělí dne 29. 4. 2019 v 15:00 hodin v sále obecního areálu v Bělově (za obchodem). Prezence bude probíhat od 14:30 hodin.

Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Průběh správního řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bělov a v části k. ú. Žlutava, včetně informací podaných na závěrečném jednání, bude obsaženo v textu rozhodnutí o schválení návrhu, které bude následně vydáno a zasláno všem účastníkům řízení. Z tohoto důvodu není Vaše účast na jednání nezbytná.

S pozdravem
Ing. Lubomír Holubec
vedoucí Pobočky Zlín
Státní pozemkový úřad

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné