Záměr pronájmu: obchod

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st. parcele č.152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené zboží.

Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 01.07.2019

Podrobnosti viz příloha.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné