Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Vážený pane starosto / paní starostko,
v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, §36 odst. 5 je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce.

Povinnost zveřejnit informace se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu úřadu obce, na jejímž území se pozemek nebo stavba připojená na vodovod nebo kanalizaci nachází.

V příloze k našemu dopisu Vám proto zasíláme celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů

11. června 2019

Porovnání

Porovnání

4. května 2019

Cena za dodávku vody

Cena za dodávku...

27. listopadu 2017

Ceny vody, VAK

Ceny vody, VAK

28. listopadu 2016

VAK: Celkové vyúčtování

VAK: Celkové...

4. května 2016