Zápis, 5. zasedání

Zápis, 5. zasedání

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 24.04.2019 od 18:00

Přítomni: Jiří Přecechtěl, Pavel Jirsák, Jaroslava Večeřová, Ladislav Škrabal, Andrea Vaňková, Jan Hnilička, Pavel Květák

Místo jednání: Obecní úřad Bělov č. p. 77

Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva a veřejní občané.

Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Jirsáka a Ladislava Škrabala a zapisovatelem Ing. Andreu Vaňkovou.

2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Jednání se zúčastnilo 14 hostů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Sociální bydlení - zastavení projektu
 4. Žádost o příspěvek na rok 2019 – včelaři, DS Napajedla, ZO ČSOP
 5. Darovací smlouva Moravostav Brno, TOT Otrokovice
 6. Záměr pronájmu obecního areálu
 7. Záměr pronájmu obecní obchod
 8. Rozpočtové opatření č.2/2019
 9. Volby Evropského parlamentu-výlepové plochy
 10. Dopravní obslužnost – výše příspěvku na rok 2019
 11. Smlouva OSA
 12. Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu
 13. Různé
 14. Diskuze

Program doplněn bodem o Smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu „Odkanalizování obce Bělov".

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2019 bylo schváleno.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Zápis, 6. zasedání

Zápis, 6....

12. června 2019

Pozvánka: 6. zasedání

Pozvánka: 6....

21. května 2019

Pozvánka, 5. zasedání
1

Pozvánka, 5....

15. dubna 2019

Pozvánka, 4. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 4....

25. ledna 2019

Výpis 3. zasedání

Výpis 3. zasedání

21. prosince 2018

Pozvánka, 3. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 3....

12. prosince 2018

Výpis z usnesení 2. zasedání zastupitelstva

Výpis z usnesení 2....

29. listopadu 2018

Pozvánka: 2. zasedání

Pozvánka: 2....

21. listopadu 2018

Usnesení ustavujícího zasedání

Usnesení...

10. listopadu 2018

Pozvánka: ustavující zasedání

Pozvánka:...

30. října 2018

Zápis, 30. zasedání

Zápis, 30....

5. září 2018

Pozvánka, 30. zasedání

Pozvánka, 30....

20. srpna 2018

Zápis, 29. zasedání

Zápis, 29....

25. června 2018

Pozvánka, 29. zasedání

Pozvánka, 29....

18. června 2018

Zápis, 28. zasedání

Zápis, 28....

30. května 2018

Pozvánka: 28. zasedání

Pozvánka: 28....

14. května 2018

Zápis 27. zasedání

Zápis 27....

8. března 2018

Zápis 26. zasedání

Zápis 26....

8. března 2018

Pozvánka, 27. zasedání

Pozvánka, 27....

27. února 2018