Deratizace

Deratizace

  • 10. července 2019

Vážení občané,
na základě požadavků občanů obecní úřad zajistil firmu DERATEX.

Firma bude v obci Bělov v nejbližší době provádět deratizační zásah proti hlodavcům jako jsou potkan, krysa obecná, myš domácí, hraboš polní, hryzec vodní atd.

Pro zajištění optimálního postupu likvidace škůdců je nutná spolupráce s občany.

Občané, majitelé nemovitostí v katastru obce Bělov, u kterých je výskyt hlodavců a mají zájem o provedení zásahu oprávněnou firmou, tento stav nahlásí buď: osobně na obecním úřadě, případně emailem na adresu belov@centrum.cz do středy 17. července.