Důležité upozornění

  • vyvěšeno: 1.9.2019
  • sňato:
  • vyvěsil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

v měsíci září, říjen 2019 budou probíhat na komunikaci místní části Kopánky (od křižovatky Kobylisko ve směru meruňkový sad) rekonstrukční a stavební práce.

Firma provede nejprve částečné kanalizační zatrubnění  v místech stávajících betonových žlabů, tyto budou odstraněny, tím dosáhneme  částečného rozšíření křižovatky. Ukončení kanalizačního potrubí šachtou a štěrbinovým sběračem povrchových vod z místní komunikace.

Po ukončení přípravných prací bude provedena na stávající vyspravené silniční těleso pokládka nového asfaltového obrusného povrchu.   

Dle cenové nabídky kompletní oprava části místní komunikace je v ceně cca 600.000,-kč celou hradí obecní úřad ze svého rozpočtu.

Žádáme občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu uvedenou částí, na dobu nezbytně nutnou bude dle technologického postupu místní komunikace uzavřena, vždy dopředu obyvatelé dotčených domů dostanou informaci.

Vedení obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn