Biopas, svoz

Biopas, svoz

Upozorňujeme občany, aby nedávali do popelnice žhavý popel. V poslední době se to často stává. Nemůžeme tuto popelnici vyvézt, shořelo by nám popelářské auto.

Společnost BIOPAS oznamuje, že popelový vůz bude zajíždět do obce Bělov od 6. do 15. hodin. Nachystání popelových nádob na místa obvyklá je vhodné provést nejpozději ve středu ve večerních hodinách.

Měsíční svozy 2019:

10.1.2019, 7.2.2019, 7.3.2019, 4.4.2019, 2.5.2019, 13.6.2019, 11.7.2019, 8.8.2019, 5.9.2019, 3.10.2019, 14.11.2019, 12.12.2019

Je to vždy první sudý čtvrtek v měsíci.

Svozy plastu: každé sudé pondělí
Svozy papíru: každý sudý čtvrtek
Svozy skla: v týdnech 1., 5., 9., 13., 17., 21., 25., 29., 33., 37., 41., 45., 49.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné