Pozvánka: 10. zasedání

Pozvánka: 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 11. prosince 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělov

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele zápisů a určení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení 9. zasedání ZO Bělov
 4. Prodloužení lhůty dokončení nového ÚP obce Bělov
 5. Stanovisko obce Změna termínu dokončení stavby struskoviště
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020
 7. Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2021 - 23
 8. Rozpočtové opatření č.4/2019
 9. Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady, psy
 10. Prodloužení vodovodního řádu Nemček/Staňková
 11. Odkup pozemku pan Foldyna
 12. Aktualizace ceníku a služeb obce Bělov
 13. Různé
 14. Závěr

v Bělově 2.12.2019

Jiří Přecechtěl,
Starosta obce

Podobné

Usnesení z 8. zasedání

Usnesení z 8....

30. září 2019

Jednací řád zastupitelstva obce

Jednací řád...

19. listopadu 2002