Úřad

Povolení uzavírky

Povolení uzavírky

23.06.2018

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o...

Odstranění stavby

Odstranění stavby

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1...

Územní rozhodnutí č. 45/2018

Územní rozhodnutí č. 45/2018

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2018 Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5...

Územní rozhodnutí č. 44/2018

Územní rozhodnutí č. 44/2018

ROZHODNUTÍ č. 44/2018 O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská...

Územní rozhodnutí č. 42/2018

Územní rozhodnutí č. 42/2018

Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sáídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o...

Usnesení

Usnesení

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín Spisová značka.: 2RP17816/2015-525201/06 Č.j.: SPU 249700/2018 Státní pozemkový úřad, Krajský...

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu

Obsah: Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu výdajů Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Stavy a obraty na bankovních účtech Peněžní fondy – informativně Majetek ...

Zprávu o přezkumu

Zprávu o přezkumu

Zprávu o přezkumu hospodaření DSO za rok 2017 a závěrečný účet rok 2017. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě