Úřad

Dovolená

Dovolená

MUDr. Bláhová a MUDr. Bedřichová oznamují, že mají dovolenou ve dnech 31. prosince 2018 a 2. ledna 2019. Ordinace normálně funguje od 3. ledna 2019. Zastupuje MUDr. Stránská ve svých...

Pozvánka, 3. zasedání zastupitelstva

Pozvánka, 3. zasedání zastupitelstva

19.12.2018

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o...

Rozhodnutí

Rozhodnutí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako správní orgán v přenesené působnosti, který je věcně, místně i funkčně příslušný podle: § 29...

Rozšíření úředních hodin

Rozšíření úředních hodin

Úřední hodiny OÚ Bělov: přítomnost ekonomky obcePo: 8.00 – 11.30, 14.00 – 17.00 hod.Út: 8.00 – 12.00 hod.St: 8.00 – 11.30 hod., 14.00 – 17.00 hod. přítomnost...

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí č. 119/2018 Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle paragrafu 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve...

Návrh rozpočtu, 2019

Návrh rozpočtu, 2019

Návrh rozpočtu obce Bělov na rok 2019

Rozpočtové opatření 4/2018

Rozpočtové opatření 4/2018

Rozpočtové opatření 4/2018, viz příloha.

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2019.