Úřad

Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška

Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška

21. září 2020

Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,...

Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání, veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání, veřejnou vyhláškou

21. září 2020

Žadatel 1. Kroměřížská investiční a.s., IČ: 18189695, se sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž (dále jen stavebník), zastoupený na základě plné moci Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19. 9.1951,...

Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci

Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci

17. září 2020

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má adresný záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 v k.ú. Bělov za účelem provozování klubové činnosti....

Návrh rozpočtového opatření 3/2020

Návrh rozpočtového opatření 3/2020

8. září 2020

Návrh rozpočtového opatření 3/2020

Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů

Oznámení: Volby do Zastupitelstev krajů

2. září 2020

Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční 2. a 3. října 2020. Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem poté může...

Plavební komora: Posuzování vlivů na životní prostředí
1

Plavební komora: Posuzování vlivů na životní prostředí

2. září 2020

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění – zahájení zjišťovacího řízení Jako příslušný úřad Vám zasíláme v...

Výzva vlastníkům nemovitostí

Výzva vlastníkům nemovitostí

26. srpna 2020

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro...

Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez jednání

Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez jednání

14. srpna 2020

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých...