Úřad

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bělov

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bělov

11. května 2020

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bělov

Veřejná vyhláška: Územní plán Bělov

Veřejná vyhláška: Územní plán Bělov

4. května 2020

Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Bělov Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...

Zveřejnění informací: vodné stočné

Zveřejnění informací: vodné stočné

4. května 2020

V příloze naleznete celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019.

Rozpočtové opatření číslo 1/2020

Rozpočtové opatření číslo 1/2020

30. dubna 2020

Schváleno na 12. Zasedání ZO Bělov dne 29.4.2020 Usnesením č. 13/12/2020.

Záměr pronájmu, areál

Záměr pronájmu, areál

30. dubna 2020

Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu...

Střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2023

Střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2023

6. ledna 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023

Ceník

Ceník

23. prosince 2019

Ceník služeb, úkonů a nájmů Obecního úřadu Bělov,Platný od 1. 1. 2020