Úřad

Zápis, 6. zasedání

Zápis, 6. zasedání

12. června 2019

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 29.5.2019 od 17 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Pavel Jirsák, Jaroslava Večeřová, Andrea Vaňková, Jan Hnilička, Pavel...

Zápis, 5. zasedání

Zápis, 5. zasedání

11. června 2019

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 24.04.2019 od 18:00 Přítomni: Jiří Přecechtěl, Pavel Jirsák, Jaroslava Večeřová, Ladislav Škrabal, Andrea Vaňková, Jan Hnilička,...

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

11. června 2019

Obsah závěrečného účtu: I. Plnění rozpočtu příjmů,II. Plnění rozpočtu výdajů,III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů),IV. Stavy a obraty na bankovních účtech,V. Peněžní...

Územní plánování

Územní plánování

1. června 2019

Územně plánovací dokumentace, územní studie a zprávy o uplatňování územního plánu správního obvodu ORP Otrokovice...

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

27. května 2019

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019 Obec: Bělov Voliči v seznamu: 260Vydané obálky: 84Platné hlasy: 84Volební účast:...

Záměr pronájmu: obchod

Záměr pronájmu: obchod

29. dubna 2019

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st. parcele č.152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené...

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 19.12.2018, usnesením č. 2/3/2018. Příjmy: Některé významné příjmové položky v rozpočtu: Daň z příjmu...

Spekulativní výkupy pozemků

Spekulativní výkupy pozemků

20. srpna 2018

Ředitelství silnic Zlínského kraje Zlínský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se z důvodu v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání dosud nacházejí i...