Úřad

Pozvánka: závěrečné jednání

Pozvánka: závěrečné jednání

17. dubna 2019

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém...

Pozvánka, 5. zasedání

Pozvánka, 5. zasedání

15. dubna 2019

Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje...

Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků

Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků

2. dubna 2019

Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí V souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném...

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

25. března 2019

V souladu s ustanovením § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do stanovuji pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. května 2019, minimální počet členů okrskové...

Stočné 2019

Stočné 2019

27. února 2019

Vážení spoluobčané, obec Bělov již několik let řeší otázku odkanalizování obce, o jejíž výstavbě se výhledově hovoří v různých variantách více než deset let. Předešlá zastupitelstva obce,...

Poplatky 2019

Poplatky 2019

10. února 2019

Výběr poplatků v roce 2019 V letošním roce od 10. února do 30.dubna obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,-kč, 900,-kč, 1.500,.kč a...

Oznámení: Struskoviště Bělov

Oznámení: Struskoviště Bělov

1. února 2019

Správce Struskoviště Bělov žádá občany, aby nevstupovali na skládku včetně zamrzlé plochy. Hrozí propadnutí osob pod led či do naváženého nezhutněného materiálu. Navážený materiál z...

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 19.12.2018, usnesením č. 2/3/2018. Příjmy: Některé významné příjmové položky v rozpočtu: Daň z příjmu...