Úřad

Usnesení o stanovení opatrovníka

Usnesení o stanovení opatrovníka

22. srpna 2019

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o...

Oznámení: O pokračování územního řízení

Oznámení: O pokračování územního řízení

19. srpna 2019

Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Rozhodnutí č. 91/2019

Rozhodnutí č. 91/2019

29. července 2019

Veřejná vyhláška Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění...

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

11. června 2019

Obsah závěrečného účtu: I. Plnění rozpočtu příjmů,II. Plnění rozpočtu výdajů,III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů),IV. Stavy a obraty na bankovních účtech,V. Peněžní...

Územní plánování

Územní plánování

1. června 2019

Územně plánovací dokumentace, územní studie a zprávy o uplatňování územního plánu správního obvodu ORP Otrokovice naleznete na webu:...

Rozpočet ’19

Rozpočet ’19

20. prosince 2018

Schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 19.12.2018, usnesením č. 2/3/2018. Příjmy: Některé významné příjmové položky v rozpočtu: Daň z příjmu...

Spekulativní výkupy pozemků

Spekulativní výkupy pozemků

20. srpna 2018

Ředitelství silnic Zlínského kraje Zlínský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se z důvodu v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání dosud nacházejí i...

Výzva občanům

Výzva občanům

16. listopadu 2014

Obecní úřad Bělov tímto žádá (nejen) místní obyvatele, o poskytnutí historických snímků či dokumentů obce Bělova. Materiály můžete zapůjčit na obecním úřadu. Tyto budou v pořádku vráceny. ...