Úřad

Poplatky 2019

Poplatky 2019

10. února 2019

Výběr poplatků v roce 2019 V letošním roce od 10. února do 30.dubna obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,-kč, 900,-kč, 1.500,.kč a...

Výpis 4. zasedání

Výpis 4. zasedání

1. února 2019

Výpis z usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce Bělov konaného dne 30. 1. 2019. Starosta určil ověřovateli zápisu Pavla Květáka a Jana Hniličku a zapisovatelem Ing. Andreu Vaňkovou.ZO...

Oznámení: Struskoviště Bělov

Oznámení: Struskoviště Bělov

1. února 2019

Správce Struskoviště Bělov žádá občany, aby nevstupovali na skládku včetně zamrzlé plochy. Hrozí propadnutí osob pod led či do naváženého nezhutněného materiálu. Navážený materiál z...

Rozpočtové opatření 1/2019

Rozpočtové opatření 1/2019

30. ledna 2019

Schváleno na 4. zasedání ZO Bělov, konaného dne: 30.1.2019, schváleno usnesením č. 10 / 4 / 19

Plnění rozpočtu DSO

Plnění rozpočtu DSO

16. ledna 2019

Rozpočtové opatření č. 4 a plnění rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018 ...

Schválený rozpočet DSO

Schválený rozpočet DSO

16. ledna 2019

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2019

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

15. ledna 2019

Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně...

Info: Hlášenírozhlasu.cz

Info: Hlášenírozhlasu.cz

13. ledna 2019

Od 1.1.2019 byl ukončen zkušební provoz služby Hlášenírozhlasu.cz. Služba nebyla po 3-měsíční zkušební době prodloužena z důvodu malého zájmu o službu. Zastupitelstvo obce na svém...