Úřad

Záměr prodeje

Záměr prodeje

Obec Bělov, Bělov 77, zastoupená starostou panem Jiřím Přecechtělem oznamuje záměr obce Bělov prodat „Jednoosou sklopnou vlečku“. Typ: „domácí výroba“ Váha: 650 kg Připojení: čep do...

Oznámení o zahájení územního řízení

Oznámení o zahájení územního řízení

Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce...

Oznámení: zahájení řízení

Oznámení: zahájení řízení

Oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby a nařízení ústního jednání Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o...

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení

Účel opatření Plán společných zařízení KoPÚ Bělov je navržen jako soustava dopravních, protierozních, vodohospodářských a ekologických opatření, tvořící rámec pro racionální hospodářské...

Poplatky ’18

Poplatky ’18

Výběr poplatků v roce 2018 Vážení spoluobčané. V letošním roce od 21.února do 30.dubna obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,-kč, 900,-kč,...

Územní plánování

Územní plánování

Územně plánovací dokumentace, územní studie a zprávy o uplatňování územního plánu správního obvodu ORP Otrokovice

Starostovy řádky …

Starostovy řádky …

Krásný pohodový konec roku 2017 Vám všem spoluobčanům přeji, zda-li úspěšný v reáliích obecního úřadu a konání obce posoudí a rozsoudí budoucnost. Vstup roku 2017 s očekáváními s tehdy...

Přání, PF 2018

Přání, PF 2018

Milí spoluobčané, přejeme Vám krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. V novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Ať je nový rok, rokem plný...