Úřad

Závěrečný účet, ’19

Závěrečný účet, ’19

30. června 2020

Obsah závěrečného účtu: I. Plnění rozpočtu příjmů,II. Plnění rozpočtu výdajů,III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů),IV. Stavy a obraty na bankovních účtech,V. Peněžní...

Usnesení ze 14. zasedání

Usnesení ze 14. zasedání

29. června 2020

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bělov ze dne 24.6.2020

DSO: rozpočtové opatření

DSO: rozpočtové opatření

25. června 2020

Rozpočtové opatření č. 1 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2020 – schváleno VS 22. 6. 2020 Ing. Ivan Mařákprojektový manažerSdružení obcí...

Nařízení města Otrokovice č. 1/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Otrokovice č. 1/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

25. června 2020

Rada města Otrokovice rozhodla dne 24.06.2020 usnesením č. RMO/1/11/20 vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní...

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

7. června 2020

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen...

Územní plán Bělov – byl vydán Zastupitelstvem obce Bělov dne 29.04.2020, účinnosti nabyl 19.05.2020

Územní plán Bělov – byl vydán Zastupitelstvem obce Bělov dne 29.04.2020, účinnosti nabyl 19.05.2020

5. června 2020

Zde zveřejněné údaje mají pouze informativní charakter. Územní studie Do územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u: obce Bělov, čp. 77, 768 21 Kvasice,odboru stavební úřad...

Usnesení z 13. zasedání

Usnesení z 13. zasedání

5. června 2020

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov dne 27.5.2020

Rozpočtové opatření 2/2020

Rozpočtové opatření 2/2020

27. května 2020

Předloženo 22.5.2020Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 27.5.2020 Usnesením č. 5/13/2020.

Rozpočtové opatření 1/2020

Rozpočtové opatření 1/2020

30. dubna 2020

Schváleno na 12. Zasedání ZO Bělov dne 29.4.2020 Usnesením č. 13/12/2020.

Střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2023

Střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2023

6. ledna 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023