Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
6.12.2018 Mimořádná změna úředních hodin »
Ve středu 12.10.2018 bude OÚ Bělov v ranních hodinách uzavřen, z důvodu školení ekonomky obce. Otevřeno bude v přítomnosti starosty a místostarosty obce v odpoledních hodinách, a to v době od 15. – 17.00 hod. Děkujeme za...
5.12.2018 Rozšíření úředních hodin »
Úřední hodiny OÚ Bělov: přítomnost ekonomky obcePo: 8.00 – 11.30, 14.00 – 17.00 hod.Út: 8.00 – 12.00 hod.St: 8.00 – 11.30 hod., 14.00 – 17.00 hod. přítomnost starosty nebo místostarostyPo: 14.00 – 17.00 hod. St: 14.00 – 17.00...
5.12.201821.12.2018 Veřejná vyhláška »
Rozhodnutí č. 119/2018 Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle paragrafu 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a příslušný vodoprávní úřad podle S 104 a S 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve...
3.12.2018 Návrh rozpočtu, 2019 »
Návrh rozpočtu obce Bělov na rok 2019
29.11.2018 Rozpočtové opatření 4/2018 »
Rozpočtové opatření 4/2018, viz příloha.
27.11.2018 Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 »
Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2019.
26.11.2018 Mimořádná veterinární opatření »
Tento dokument je třeba brát jako dokumentační a informační nástroj a správní orgán nenese odpovědnost za jeho obsah Č. j. SVS/2018/014531-Z ze dne 31. 1. 2018, ve znění č. j. SVS/2018/024183-Z ze dne 22. 2. 2018, č. j. SVS/2018/061217-Z ze dne 18. 5. 2018 a č. j. SVS/2018/133384-Z ze dne 26. 11. 2018 Krajská veterinární správa Státní...
21.11.201828.11.2018 Pozvánka: 2. zasedání »
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec...
14.11.2018 Veřejná vyhláška »
doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 Zlínský kraj v souladu s ust. § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní...
10.11.2018 Usnesení ustavujícího zasedání »
Výpis z usnesení ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce Bělov konaného dne 6. 11. 2018 Na začátku zasedání ZO Bělov:a) složili a podepsali všichni zvolení členové slib.b) starosta určil ověřovatele zápisu pana Jana Hniličku a paní Radmilu Janíkovou a zapisovatele Ing. Andreu Vaňkovouc) ZO schválilo program ustanovujícího zasedání ZO...
30.10.20186.11.2018 Pozvánka: ustavující zasedání »
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 91...
13.10.20181.11.2018 Výsledky: Volby do Senátu Parlamentu ČR, 2. kolo »
Voliči v seznamu: 259Vydaných obálek: 57Volební účast: 22 %Odevzdaných obálek: 57Platné hlasy: 57 (2) Kunčar Patrik Ing. Bc., 47 hlasů(3) Lukáš Libor, 10...
6.10.201830.10.2018 Výsledky: Volby do Senátu Parlamentu ČR, 1. kolo »
Voliči v seznamu: 259Vydaných obálek: 155Volební účast: 59,85 %Odevzdaných obálek: 149Platné hlasy: 131 Kandidát Volebnístrana Navrhujícístrana Politickápříslušnost Počty hlasů % hlasů číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 1. kolo 1 Henner Radek Ing. SPD SPD SPD 14 10,68 2 Kunčar Patrik Ing....
6.10.20181.11.2018 Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce »
Vážený pane starosto,žádáme Vás tímto o součinnost ve věci naplněni ustanoveni § 47 zákona č. 431/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle kterého registrační úřad vyhlásí výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce registračního úřadu bezodkladně po jeho...
6.10.20186.11.2018 Výsledky: Volby do zastupitelstev obcí »
Ve dnech 05.10. – 06.10.2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí Voliči v seznamu: 259Vydané obálky: 199Volební účast: 76,83%Odevzdané obálky: 199Platné hlasy:  1.327SNK obce Bělov: 644 hlasů,  48,53 %, 3 mandátyČeská str.sociálně demokrat. 683 hlasů, 51,47 %, 4 mandáty Výsledky dle kandidátních listin: SNK obce Bělov, číslo...
3.10.20183.11.2018 Usnesení »
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o...
26.09.2018 Veřejné setkání »
Starosta obce zve na pondělí 1.10.2018 od 18-ti hodin na obecní úřad spoluobčany k seznámení s projednávanými dokumetacemi liniových staveb včetně projektové dokumentace investičního záměru Kopce za účasti mimo jiných pověřené zástupkyně obce k vyřizování jednotlivých úseků staveb. Jiří Přecechtěl, starosta...

počet položek: 808