Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou obchodu se smíšeným zbožím, naproti zvoničky.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kovové Úřední desce. Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost prohlédnutí / stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.

Starší zprávy nalezente v archivu úřední desky.


hledaný text:

dokument, anotace vyvěšeno sňato
Pozvánka: 13. zasedání »
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov které se bude konat 27. května 2020 v 17 hodin na OÚ Bělov Program: Zahájení, stanovení...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
banner zasedání
20.5.2020 27.5.2020
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bělov »
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bělov
zveřejnil: Marek Přecechtěl
zasedání
11.5.2020 27.5.2020
Veřejná vyhláška: Územní plán Bělov »
Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Bělov Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
územní plán veřejná vyhláška
4.5.2020 25.5.2020
Zveřejnění informací: vodné stočné »
V příloze naleznete celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
VaK Kroměříž
4.5.2020 18.5.2020
Rozpočtové opatření číslo 1/2020 »
Schváleno na 12. Zasedání ZO Bělov dne 29.4.2020 Usnesením č. 13/12/2020.
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočtová opatření
30.4.2020 15.5.2020
Záměr pronájmu, areál »
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
záměr
30.4.2020 25.5.2020
Veřejná vyhláška FÚ k placení daně z nemovitých věcí »

zveřejnil: Marek Přecechtěl
finanční úřad
24.4.2020 27.5.2020
Opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
veřejná vyhláška
6.4.2020 23.4.2020
Ekologické uzavření odkaliště Bělov »
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
odkaliště veřejná vyhláška
6.4.2020 23.4.2020
Regulační nařízení v dopravě »
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6
zveřejnil: Marek Přecechtěl
nařízení
23.3.2020 26.3.2020
Usnesení vlády ČR č. 194, 197, 198, 199, 200, 201, 211 »
Usnesení vlády ČR č. 194, č. 197, č. 198, č. 199, č. 200, č. 201, č. 211 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
COVID-19
13.3.2020 13.4.2020
Vláda vyhlásila na 30 dní stav nouze »
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020, č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti české...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
COVID-19 usnesení
12.3.2020 12.4.2020
Oznámení: Změna stavby »
„Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ – změna stavby před dokončením Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení Dne 17.10.2019...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
2.3.2020 2.4.2020
Usnesení z 11. zasedání »
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bělov dne 22.1.2020
zveřejnil: Marek Přecechtěl
zasedání
31.1.2020 15.2.2020
Opakované veřejné projednání »
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu Otrokovice pořizované zkráceným postupem Městský...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
17.1.2020 7.2.2020
Územní rozhodnutí 5/2020 »
Dne 30.09.2019 podala spol. 1. Kroměřížská investiční a.s., IČO 18189695, sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, zást. Ludmila Peřinová Oškerová,...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
17.1.2020 7.2.2020
Oznámení: rozšíření třídění odpadů »
Od začátku roku 2020 má každá obec povinnost rozšíření možností třídění odpadů z domácností: Zpětný odběr přepálených jedlých olejů a tuků....
zveřejnil: Marek Přecechtěl
odpady oznámení
12.1.2020 12.3.2020

počet položek: 202