Spolky

SDH Bělov

SDH Bělov

Sbor dobrovolných hasičů Bělov, založen v roku 1926.

SPOZ Bělov

SPOZ Bělov

Sbor pro občanské záležitosti byl založen 17. února 1975.

Český svaz žen

Český svaz žen

Český svaz žen byl znovuobnoven v roce 1977.