spoz

Vítání občánků 14

Vítání občánků

1. června 2013

V sobotu 1. června 2013 se v obci konalo „vítání občánků“. Při této příležitosti jsme přivítali do nového života Alexe Leonarda Overalla (20.3.2013) a Sofii Vaňkovou (26.2.2013). Blahopřejeme...

Beseda s důchodci 23

Beseda s důchodci

18. května 2013

V sobotu 18. května uspořádal Obecní úřad Bělov a SPOZ Bělov tradiční „Setkání s bělovskými důchodci“ v klubovně obecního úřadu.