vyvěšeno příspěvek
27.12.201727.1.2018 Oznámení: místo a čas voleb »
O době a místě konání volby prezidenta republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č.275/2012Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, OZNAMUJE: Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00...
28.11.201728.12.2017 Určení zapisovatele »
Stanovení zapisovatele pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné druhé kolo ve dnech 26. a 27.ledna 2018 Na základě § 14 odst. 1 písmeno e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb.,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů stanovuji: zapisovatelem okrskové volební komise v Bělově Ing. Marka...
28.11.201728.12.2017 Místo a čas konání voleb »
Oznámení v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky, které proběhnou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 oznamuje starosta obce všem politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, že obec Bělov má 1 volební okrsek a jeho sídlo je v budově Obecního úřadu Bělov č.p.77. Jiří...
21.10.201721.11.2017 Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17 »
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny: Číslo okrsku: 588318, Bělov Volební kraj: Zlínský Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 257 Počet vydaných úředních obálek: 174 Počet odevzdaných úředních obálek: 174 Počet platných hlasů: 174 Volební účast: 67,7% Výsledky: č. strana hlasů % 1 Občanská...
11.10.201721.10.2017 Oznámení: volby »
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis Oznamuje Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek...
4.10.201721.10.2017 Voličské průkazy »
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října 2017. Volit mohou nejen čeští občané v zahraničí, ale i ti, kteří například dlouhodobě bydlí v jiném kraji. Musí si ale s dostatečným předstihem zajistit takzvaný voličský průkaz, který umož?uje hlasovat v kterémkoli okrsku v republice. Obecné informace k voličským průkazům Institut...
10.09.201721.10.2017 Volby: Volební okrsek »
Oznámení V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 20. – 21. října 2017 oznamuje starosta obce všem politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, že obec Bělov má 1 volební okrsek a jeho sídlo je v budově Obecního úřadu Bělov č.p.77. Jiří Přecechtěl starosta...
8.10.20168.11.2016 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů »
Výsledky hlasování za územní celky, Kraj: Zlínský kraj, Okres: Zlín, Obec: Bělov Voliči v seznamu: 253, Vydané obálky: 126, Odevzdané obálky: 126, Platné hlasy: 125, tj. 99.21% Volební účast: 49.80% Kandidátní listina Platné hlasy číslo název celkem v % 2 Občanská demokratická strana 1 0,80 12 Česká str.sociálně...
16.09.20169.10.2016 Místo a čas konání voleb »
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
3.08.20165.9.2016 Volby, počet členů komise »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Počet členů okrskové komise je...
12.11.201412.12.2014 Složení zastupitelstva, 2014 – 2018 »
Složení zastupitelstva obce Bělov 2014 – 2018 Starosta: Jiří Přecechtěl Místostarosta: Ladislav Škrabal členové: Ing. Martina Šimčíková, Ing. Zde?ka Da?ková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Zdeněk Nevařil Složení výborů Finanční výbor: Předseda: Ing. Zde?ka Da?ková členové: Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová Kontrolní...
14.10.201414.1.2015 Poděkování za důvěru »
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za hojnou účast ve volbách do zastupitelstva a za projevenou důvěru. Váš zájem a účast na dění v obci dělají z Bělova dobré místo pro život. Spolu s novými i staronovými zastupiteli obce chceme pracovat korektně, věcně a s poctivými úmysly. Přejte nám, prosím, šťastnou ruku při volbě starosty obce. Ing. Martina...
11.10.201411.11.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce »
Ve volbách do zastupitelstva obce Bělov, okres Zlín, konaných 10.10. – 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskové volební komise zjištěny výsledky voleb v obci. Počet volebních okrsků: 1 Počet okrskových volebnich komisí, které předaly výsledek hlasování: 1 Počet volebních obvodů: 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze...
15.09.201411.10.2014 Oznámení: volby »
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bělov Starosta obce Bělov podle § 29 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby do Zastupitelstva obce Bělov se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října...
11.08.201411.9.2014 Počet členů volební komise »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s § 15 písmo d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Počet členů okrskové komise je stanoven...
22.07.201412.8.2014 Volby: Počet členů zastupitelstva »
Výpis ze zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014 a) Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje počet členů zastupitelstva obce Bělov na volební období 2014-2018 na 7 členů Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení Č. 15/27/14 bylo...
17.07.20145.8.2014 Informace k volbám »
Dokumenty související s podzimními volbami do zastupitelstev obcí: Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014, Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů. Místní příslušnost pro podání kandidátní...

počet položek: 69