vyvěšeno příspěvek
12.11.201412.12.2014 Složení zastupitelstva, 2014 – 2018 »
Složení zastupitelstva obce Bělov 2014 – 2018 Starosta: Jiří Přecechtěl Místostarosta: Ladislav Škrabal členové: Ing. Martina Šimčíková, Ing. Zde?ka Da?ková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Zdeněk Nevařil Složení výborů Finanční výbor: Předseda: Ing. Zde?ka Da?ková členové: Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová Kontrolní...
14.10.201414.1.2015 Poděkování za důvěru »
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za hojnou účast ve volbách do zastupitelstva a za projevenou důvěru. Váš zájem a účast na dění v obci dělají z Bělova dobré místo pro život. Spolu s novými i staronovými zastupiteli obce chceme pracovat korektně, věcně a s poctivými úmysly. Přejte nám, prosím, šťastnou ruku při volbě starosty obce. Ing. Martina...
11.10.201411.11.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce »
Ve volbách do zastupitelstva obce Bělov, okres Zlín, konaných 10.10. – 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskové volební komise zjištěny výsledky voleb v obci. Počet volebních okrsků: 1 Počet okrskových volebnich komisí, které předaly výsledek hlasování: 1 Počet volebních obvodů: 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze...
15.09.201411.10.2014 Oznámení: volby »
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bělov Starosta obce Bělov podle § 29 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby do Zastupitelstva obce Bělov se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října...
11.08.201411.9.2014 Počet členů volební komise »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s § 15 písmo d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Počet členů okrskové komise je stanoven...
22.07.201412.8.2014 Volby: Počet členů zastupitelstva »
Výpis ze zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014 a) Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje počet členů zastupitelstva obce Bělov na volební období 2014-2018 na 7 členů Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení Č. 15/27/14 bylo...
17.07.20145.8.2014 Informace k volbám »
Dokumenty související s podzimními volbami do zastupitelstev obcí: Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014, Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů. Místní příslušnost pro podání kandidátní...
25.05.201418.6.2014 Výsledky: volby do EU »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Evropského parlamentu: počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 245 počet voličů, kterým byly vydány obálky: 39 (15.9%) počet odevzdaných úředních obálek: 39 počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 39 výsledky číslo strany strana počet hlasů 5 KDU ČSL 5 7 TOP 09 a...
7.05.201425.5.2014 Oznámení: místo a konání voleb »
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta obce Bělov podle ustanovení § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23.května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v...
5.05.201423.5.2014 Voličský průkaz »
O voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu lze požádat pouze do 8. 5. 2014. Žádosti došlé nebo podané po 8. 5. 2014 nebudou kladně vyřízeny a voličský průkaz nebude, vydán. Žádost lze podat pouze písemně, případně prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Pokud volič zasílá žádost o vydání...
14.04.201430.4.2014 1. zasedání okrskových komisí »
Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí V souladu s ustanovením § 16 písmo d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volební okrsek obce 8ělov a stanovuji jeho konání na středu 30. dubna 2014 od 17.30...
18.01.20147.2.2014 Výsledky senát, 2. kolo, ’14 »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Senátu Parlamentu České republiky, 2. kolo: Číslo volebního obvodu: 80 Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů a do výpisu ze zvláštního seznamu voličů: 241 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 32, tj. 13.3% Počet odevzdaných úředních obálek: 32 Počet platných hlasů celkem:...
11.01.201418.1.2014 Výsledky senát, 1. kolo, ’14 »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Senátu Parlamentu České republiky, 1. kolo: Číslo volebního obvodu: 80 Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů a do výpisu ze zvláštního seznamu voličů: 241 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 40, tj. 16.5% Počet odevzdaných úředních obálek: 40 Počet platných hlasů celkem:...

počet položek: 13