Jednání zastupitelstva

vyvěšeno příspěvek
3.12.2008 Rozpočtové provizorium »
pro obec Bělov na I. čtvrtletí roku 2009 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2009, s následujícím odůvodněním: Vzhledem ke skutečnosti, že před 1. lednem roku 2009 nebude schválen rozpočet obce na rok 2009 (jak ukládá zákon č.250/200 Sb. § 3) je třeba schválit rozpočtové provizorium dle pravidel...

počet položek: 1