Jednání zastupitelstva

vyvěšeno příspěvek
22.12.20107.1.2011 Zápis z 1. zasedání »
Zápis z 1. zasedání nového Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 15. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Starosta obce – Jiří Přecechtěl, Místostarosta obce – Mgr. Josef Štourač, Členové zastupitelstva – ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman. Omluveni: ing. Radek Kašík, Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání...
20.12.201030.12.2010 Pozvánka: 2. zasedání »
Informujeme občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. ...
1.12.201015.12.2010 Pozvánka: 1. veřejné zasedání »
Informujeme občany o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. ...
15.11.201015.12.2010 Zápis: Usnesení z ustavujícího zasedání »
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 11. 11. 2010. Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program ustavujícího zasedání: Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů, určení způsobu volby starosty a místostarosty, volba starosty, volba místostarosty. Zřízení...
3.11.20103.12.2010 Ustavující zasedání nového zastupitelstva »
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s §...

počet položek: 5