Odpadové hospodářství

vyvěšeno příspěvek
28.08.2017 Sběr nebezpečného odpadu »
V sobotu 9.9.2017 od 12:30 do 13:00 hod. u obchodu bude probíhat sběr nebezpečného odpadu Sbírají se následující nebezpečné odpady: Znečištěné prázdné obaly – barvy, lepidla a pod. Baterie – tužkové, do nákladních a osobních aut. Chemikálie – používané v domácnosti, kyseliny, louhy, lepidla Staré léky, teploměry Vyřazené...
25.03.2017 Sběr nebezpečného odpadu »
Dne 8.4.2017 od 12:30 do 13:00 hod. u obchodu bude probíhat sběr nebezpečného odpadu Sbírají se následující nebezpečné odpady: Znečištěné prázdné obaly – barvy, lepidla a pod. Baterie – tužkové, do nákladních a osobních aut. Chemikálie – používané v domácnosti, kyseliny, louhy, lepidla Staré léky, teploměry Vyřazené pneumatiky z...
18.02.2017 Třídění odpadu, oděvy »
Do kontejneru (TextilEco a.s.) za obchodem bylo v roce 2016 občany odevzdáno: po měsících: 60 kg 94 kg 54 kg 322 kg 94 kg 57 kg 183 kg 100 kg 125 kg 85 kg 79 kg 74 kg Celkem: 1 327 kg TextilEco a.s. Palackého 715/15, Nové Město, Praha, 110 00 IČ: 281 01 766 Provozovna: Adresa zařízení: Dřevařská 1418/17, Boskovice, 680...
19.01.2017 Jak jsme třídili »
Statistika třídění odpadů v obci Bělov: druh odpadu váha Papírové a lepenkové obaly 1,90 t Plastové obaly 3,10 t Kompozitní obaly 0,50 t Skleněné obaly barevné 1,04 t Skleněné obaly bílé 1,70 t Objemný odpad 9,74 t Směsný komunální odpad 51,01 t Směsný odpad včetně zeminy 168,04 t Betonový směsný odpad 28,28 t Oděvy 1,3...
27.08.2016 Sběr nebezpečného odpadu »
Dne 10.9.2016 od 12:30 do 13:00 u obchodu bude probíhat sběr nebezpečného odpadu Sbírají se následující nebezpečné odpady: Znečištěné prázdné obaly – barvy, lepidla a pod. Baterie – tužkové, do nákladních a osobních aut. Chemikálie – používané v domácnosti, kyseliny, louhy, lepidla Staré léky, teploměry Vyřazené pneumatiky z...
2.07.2016 Osvědčení o úspoře emisí »
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: Emise C02 ekv. 14,717 tun Úspora energie: 333 629 MJ Ing....
26.08.2015 Sběr nebezpečného odpadu »
Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 5.9.2015 od 12:30 do 13:00 ke sběrnému vozidlu (u zvonice, u obchodu): znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry, štětce, kalíšky, stěrky, hůlky na míchání), prostředky na ochranu rostlin (postřiky všeho druhu ze zahrad,...
17.03.2015 Sběr nebezpečného odpadu »
Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 28.3.2015 od 12:00 do 12:30 ke sběrnému vozidlu (u zvonice, u obchodu): znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré barvy a lepidla, zabarvené a nalakované předměty jako hadry, štětce, kalíšky, stěrky, hůlky na míchání), prostředky na ochranu rostlin (postřiky všeho druhu ze zahrad,...
8.03.2015 Měsíční svozy odpadu »
Měsíční svoz v roce 2015 bude probíhat: 1. týden, 5. týden, 9. týden, 13. týden, 17. týden, 21. týden, 25. týden, 29. týden, 33. týden, 37. týden, 41. týden, 45. týden, 49. týden, 53. týden. Alena Přecechtělová mzdová účetní, fakturantka
17.10.2014 Informace ke svozu odpadu »
Oznamujeme občanům, že ve dnech 28.10. a 17.11.2014 proběhne normálně svoz domovního odpadu (nebude se posunovat ani nijak měnit). Pro Bělov tedy zůstává: 23.10., 6.11., 20.11, … Alena Přecechtělová BIOPAS, spol. s r.o. Kaplanova 2959, 767 01, Kroměříž tel. 573 502 789 ...
28.06.2014 Výsledky třídění odpadu ’13 »
Občané obce Bělova v roce 2013 vytřídili a předali k dalšímu zpracování celkem 8,463 tuny recyklovatelného odpadu (sklo barevné a bílé, plasty, papír). Společnost EKO-KOM, a.s. zaplatila obci částku ve výši 25.325 Kč. Děkujeme všem občanům, kteří nezanevřeli na třídění odpadu a doufáme v opětovný nárůst objemu vytříděného odpadu vždyť v roce 2012...
10.05.2014 Měsíční svozy odpadu »
Měsíční svozy odpadu bude v roce 2014 probíhat: 17. týden, 21. týden, 25. týden, 29. týden, 33. týden, 37. týden, 41. týden, 45. týden, 49. týden. V roce 2015 začneme 1. týdnem Týká se pouze občanů, kteří mají popelnice 110 l a zvolili si svoz 1x za 4 týdny – (samostatně žijící osoby a chalupáři) za...
18.12.2013 Svoz odpadu po svátcích »
Ve středu 1.1.2014 nejedeme a svoz se také posunuje o jeden den, ve čtvrtek 2.1.2014 svážíme odpad za středu, v pátek 3.1.2014 svážíme odpad za čtvrtek (pro Bělov), v sobotu 4.1.2013 svážíme odpad za...
11.11.201311.1.2014 Poplatky za svoz odpadu 2014 »
V nejbližších dnech obdržíte do schránek dotazník (viz příloha), ve kterém si sami zvolíte typ popelové nádoby a počet svozů. Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím na obecní úřad do 20. listopadu (viz následující text). text z dotazníku: Vážení spoluobčané, od roku 2014 plánuje zastupitelstvo obce Bělov změnu systému výběru poplatků za...
23.09.2013 Má to smysl, třiďte odpad! »
23 km2 přírody bylo v lo?ském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 71 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění...
27.08.2013 Sběr nebezpečného odpadu »
V sobotu 7. září 2013 od 12.00 hodin bude k obchodu v naší obci přistavena na 30 minut pojízdná sběrna odpadu. Pomozte při sběru problematického odpadu z vašich domácností. 8291
28.03.201320.04.2013 Návrh vyhlášky o odpadech »
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů. Nejzásadnější část návrhu: článek 4: Sazba poplatku Sazba poplatku činí 800 Kč a je tvořena: a) z fixní „manipulační“ částky 120,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 680,- Kč za kalendářní rok....

počet položek: 26