Odpadové hospodářství

příspěvek vyvěšeno sňato
Úspora emisí, ’17 »
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových jste ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy o: emise CO2 ekvivalent: 8,711 tun úspora energie: 240 240 MJ identifikační číslo obce v systému EKO-KOM:...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
9.06.2018
Krátce o třídění »
Základní informace pro správné třídění odpadu Žlutý kontejner na plasty ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
25.01.2018
Třídění odpadů »
Informace o třídění v obci Bělov dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které naše obec Bělov v období 01.01. – 31.03.2017 a předala k využití. Dále také uvádíme výši odměny pro obec Bělov za uvedené období od společnosti EKO-KOM, a.s. Odměna celkem (zaokrouhleno) 7 587,00 Kč Z toho: Odměna za zajištění zpětného odběru 1...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
6.05.2017
Třídění odpadu, oděvy »
Do kontejneru (TextilEco a.s.) za obchodem bylo v roce 2016 občany odevzdáno: po měsících: 60 kg 94 kg 54 kg 322 kg 94 kg 57 kg 183 kg 100 kg 125 kg 85 kg 79 kg 74 kg Celkem: 1 327 kg TextilEco a.s. Palackého 715/15, Nové Město, Praha, 110 00 IČ: 281 01 766 Provozovna: Adresa zařízení: Dřevařská 1418/17, Boskovice, 680...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
18.02.2017
Jak jsme třídili »
Statistika třídění odpadů v obci Bělov: druh odpadu váha Papírové a lepenkové obaly 1,90 t Plastové obaly 3,10 t Kompozitní obaly 0,50 t Skleněné obaly barevné 1,04 t Skleněné obaly bílé 1,70 t Objemný odpad 9,74 t Směsný komunální odpad 51,01 t Směsný odpad včetně zeminy 168,04 t Betonový směsný odpad 28,28 t Oděvy 1,3...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
19.01.2017
Návrh vyhlášky o odpadech »
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejzásadnější část návrhu: článek 4: Sazba poplatku Sazba poplatku činí 800 Kč a je tvořena: a) z fixní „manipulační“ částky 120,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 680,- Kč za kalendářní...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
28.03.2013 20.04.2013

počet položek: 6