Rozpočty

vyvěšeno příspěvek
22.12.201528.1.2016 Rozpočtový výhled »
Obec Bělov, Rozpočtový výhled na období 2017 – 2018 rozpočtová skladba   2017 2018 1. třída da?ové příjmy 3 091 3 099 2. třída neda?ové příjmy 165 165 3. třída kapitálové příjmy 0 0 4. třída přijaté dotace 72 60 P?ÍJMY CELKEM: 3 973 3 324 5. třída běžné 2 707 2 748 6. třída kapitálové 0 0 VÝDAJE CELKEM: 2 707 2...
1.12.20152.1.2016 Návrh rozpočtu obce, ’16 »
Starosta obce předkládá k diskusi návrh rozpočtu na rok 2016. Příjmová složka rozpočtu je navržena ve stejné výši jako příjmy obce v letošním roce navýšené o odprodej plynovodu jenž proběhne dle uzavřené smlouvy s RWE na konci roku 2016. Návrh výdajové složky rozpočtu zohled?uje zejména palčivé problémy obce které vyvstaly z požadavků občanů...

počet položek: 2