Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Cena vody pro rok 2015 »
Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházejících z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, rekonstrukce ČOV Chropyně, rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.12.2014 1.1.2015
Výzva občanům »
Obecní úřad Bělov tímto žádá (nejen) místní obyvatele, o poskytnutí historických snímků či dokumentů obce Bělova. Materiály můžete zapůjčit na obecním úřadu. Tyto budou v pořádku vráceny. Fotografie či dokumenty budou převedeny do elektronické podoby a umístěny zde na webových stránkách obce. Dále máme zájem vybrané dokumenty a fotografie...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
16.11.2014 16.12.2014
Vyúčtování – vodné stočné »
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Příjemce vodného a stočného Právnická osoba: plátce DPH Obchodní společnost: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Sídlo: Kojetínská 3666 767 11 Kroměříž Identifikační číslo:...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
7.05.2014 7.6.2014
Poplatky, ’14 »
Od ledna do konce února 2014 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů, za každého psa a stočné. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů je dle počtu popelových nádob, jejich typu, velikosti a četnosti svozu 600 Kč, 900 Kč, 1.500 Kč a 2.300 Kč. Poplatková povinnost ze psů je opět 100 Kč za každého psa. Poplatková...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.01.2014 30.2.2014

počet položek: 4