Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
1.12.20141.1.2015 Cena vody pro rok 2015 »
Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházejících z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, rekonstrukce ČOV Chropyně, rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly...
16.11.201416.12.2014 Výzva občanům »
Obecní úřad Bělov tímto žádá (nejen) místní obyvatele, o poskytnutí historických snímků či dokumentů obce Bělova. Materiály můžete zapůjčit na obecním úřadu. Tyto budou v pořádku vráceny. Fotografie či dokumenty budou převedeny do elektronické podoby a umístěny zde na webových stránkách obce. Dále máme zájem vybrané dokumenty a fotografie...
26.06.201426.8.2014 Závěrečný účet ’13 »
obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
26.05.201426.6.2014 Návrh závěrečného účtu ’13 »
obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
7.05.20147.6.2014 Vyúčtování – vodné stočné »
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Příjemce vodného a stočného Právnická osoba: plátce DPH Obchodní společnost: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Sídlo: Kojetínská 3666 767 11 Kroměříž Identifikační číslo:...
30.01.201430.2.2014 Poplatky, ’14 »
Od ledna do konce února 2014 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů, za každého psa a stočné. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů je dle počtu popelových nádob, jejich typu, velikosti a četnosti svozu 600 Kč, 900 Kč, 1.500 Kč a 2.300 Kč. Poplatková povinnost ze psů je opět 100 Kč za každého psa. Poplatková...

počet položek: 6