Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
28.12.201415.1.2015 Veřejná vyhláška »
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),...
19.12.201419.1.2015 Zápis, 3. zasedání »
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Milan Mazel, Zdeňka Daňková, Ladislav Škrabal, Martina Šimčíková Omluveni: Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce...
17.12.201417.3.2015 Rozpočtový výhled »
Rozpočtový výhled na období 2016 – 2017.
17.12.201431.12.2014 Rozpočet ’15 »
Vážení spoluobčané v tomto předvánočním čase Vám zastupitelstvo obce předkládá rozpočet na rok 2015 tak, jak byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014. Zazněl dotaz z pléna „jak dalece je obec zadlužena z plynofikace“, Ano obec Bělov má jeden dlouhodobý úvěr použitý na dofinancování plynofikace v celkové výši při sjednávání...
5.12.201417.12.2014 Pozvánka: 3. zasedání »
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
3.12.20143.1.2015 Návrh rozpočtu DSO »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2015 Hospodaření svazku obcí v roce 2015 Příjmy celkem: 603 000 Kč Výdaje celkem: 2 943 000 Kč Financování celkem: 2 340 000 Kč Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 1.1.2015): 3 254 000 Kč Stav prostředků na bankovních účtech...
1.12.2014 Oznámení: parkování vozidel »
Obecní úřad Bělov oznamuje všem majitelům nemovitostí, povinnost parkovat svá osobní vozidla či vozidla Vašich návštěv přednostně na svých pozemcích nikoli na obecních komunikacích, které k tomuto účelu nejsou určeny a jsou nevyhovující. Toto oznámení se týká zejména nastávajícího zimního období. Pro začátek budou zastupitelé upozor?ovat...
1.12.20142.1.2015 Nařízení Státní veterinární správy »
Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s §...
1.12.20141.1.2015 Cena vody pro rok 2015 »
Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházejících z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, rekonstrukce ČOV Chropyně, rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly...
1.12.201417.12.2014 Návrh rozpočtu: 2015 »
Návrh rozpočtu na rok 2015: Rozpočtové příjmy celkem: 3 204 800,00 Kč Rozpočtové výdaje celkem: 2 991 000,00 Kč Saldo: 213 800,00 Kč Některé podstatné položky na straně příjmů: Da? z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 425 000,00 Kč Da? z příjmu právnických osob: 530 000,00 Kč Da? z přidané hodnoty: 1 175 000,00 Kč Da? z nemovitostí:...
20.11.201420.12.2014 Zápis, 2. zasedání »
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 12. 11. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Martina Šimčíková, Zdeněk Nevařil Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
19.11.201419.12.2014 Veřejná vyhláška »
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební...
18.11.201418.12.2014 Výběrové řízení »
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo projektový manažer / projektová manažerka Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
16.11.2014 Výzva občanům »
Obecní úřad Bělov tímto žádá (nejen) místní obyvatele, o poskytnutí historických snímků či dokumentů obce Bělova. Materiály můžete zapůjčit na obecním úřadu. Tyto budou v pořádku vráceny. Fotografie či dokumenty budou převedeny do elektronické podoby a umístěny zde na webových stránkách obce. Dále máme zájem vybrané dokumenty a fotografie...
12.11.201412.12.2014 Složení zastupitelstva, 2014 – 2018 »
Složení zastupitelstva obce Bělov 2014 – 2018 Starosta: Jiří Přecechtěl Místostarosta: Ladislav Škrabal členové: Ing. Martina Šimčíková, Ing. Zde?ka Da?ková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Zdeněk Nevařil Složení výborů Finanční výbor: Předseda: Ing. Zde?ka Da?ková členové: Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová Kontrolní...
10.11.201410.12.2014 Zápis, 1. zasedání »
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:15 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, ing. Zdeňka Daňková, ing. Martina Šimčíková, Jaroslava Večeřová, Ladislav Škrabal, Milan Mazel, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo...
5.11.201412.11.2014 Pozvánka: 2. zasedání »
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov –...
5.11.20145.12.2014 Státní pozemkový úřad »
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Státního pozemkového úřadu Žádáme Vás jako místně příslušný obecní (městský) úřad o vyvěšení seznamu pozemků, které jsou nabízeny k propachtování/pronájmu, na úřední desce obecního (městského) úřadu a to v termínu od 5.11.2014 do 5.12.2014. Pravidla podání...
3.11.20143.12.2014 Rozhodnotí »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), rozhodl se souhlasem vlastníka silnice č. III/36745...
27.10.20145.11.2014 Pozvánka: 1. zasedání »
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 91...
14.10.201414.1.2015 Poděkování za důvěru »
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za hojnou účast ve volbách do zastupitelstva a za projevenou důvěru. Váš zájem a účast na dění v obci dělají z Bělova dobré místo pro život. Spolu s novými i staronovými zastupiteli obce chceme pracovat korektně, věcně a s poctivými úmysly. Přejte nám, prosím, šťastnou ruku při volbě starosty obce. Ing. Martina...
11.10.201411.11.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce »
Ve volbách do zastupitelstva obce Bělov, okres Zlín, konaných 10.10. – 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskové volební komise zjištěny výsledky voleb v obci. Počet volebních okrsků: 1 Počet okrskových volebnich komisí, které předaly výsledek hlasování: 1 Počet volebních obvodů: 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze...
6.10.20146.11.2014 Zápis z 29. zasedání »
Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 2. 10. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová Nepřítomni: Bedřich Zeman, Radek Kašík Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou obce Jiřím...
27.09.2014 Cyklostezka do Kvasic je otevřena »
Čtyři a půl kilometru nového asfaltu mezi Otrokovicemi a Kvasicemi přibyly na mapách cyklostezek. V pátek 26. září byla totiž slavnostně otevřena cyklostezka Kvasice – Bělov – Otrokovice. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v bělovském katastru. „Investici realizovalo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní...
20.09.20142.10.2014 Pozvánka: 29. zasedání »
Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov...
16.09.201419.9.2014 Rozhodnutí: úplná uzavírka provozu »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) na základě žádosti právnické osoby Skanska a.s.,...
16.09.20143.10.2014 Přechodná úprava provozu »
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění...
15.09.2014 Starostovy řádky »
Vážení spoluobčané, pomalu začíná podzimní období, práce na zahrádkách a příprava na zimní topnou sezonu. Chci poprosit nás všechny, bez rozdílu, občany i přespolní, kteří přebývají v obci, pracujme s hlučným nářadím v sobotu i třeba v neděli dopoledne, ale pokusme se vyčlenit nedělní odpoledne pouze a jenom k odpočinku ke klidu a vzájemné úctě...
15.09.201411.10.2014 Oznámení: volby »
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bělov Starosta obce Bělov podle § 29 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby do Zastupitelstva obce Bělov se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října...
13.09.2014 Oprava požární automobilové cisterny »
Obec Bělov v letošním roce obdržela z rozpočtu Zlínského kraje dotaci ve výši 150.000,-kč na opravu požární automobilové cisterny CAS 25 RTHP další finanční prostředky ve výši 80.000,-kč ze svého rozpočtu přiložila obec Bělov. Celou opravu provedla společnost Titalcompany Olomouc. Výsledek jejich práce bude možno vidět v reálu již v příštím...
8.09.201424.9.2014 Oznámení: o přerušení el. energie 2 »
Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto...
4.09.201417.9.2014 Pozvánka: Zastupitelstvo Zlínského kraje »
Ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné Číslo zasedání: 13. Termín zasedání: 17.09.2014 Místo zasedání: zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje, 16. etáž sídla kraje Zahájení zasedání: 10:00 hodin MVDr. Stanislav Mišák v....
1.09.20141.1.2015 Oznámení: E-ON »
Věc: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písmeno h) zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění, Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých...
28.08.201428.9.2014 Zápis, 28. zasedání »
Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 18. 8. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Radek Kašík, Milan Mazel, Josef Štourač Omluveni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
19.08.201429.8.2014 Změna: úprava provozu »
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Úplná uzavírka silnice III/36740 ulice Zámoraví v Napajedlech Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách...
12.08.201412.9.2014 Státní pozemkový úřad »
Věc: Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Státního pozemkového úřadu Pravidla podání žádostí: Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 5.9.2014). V...
11.08.201411.9.2014 Počet členů volební komise »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s § 15 písmo d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsky v územním obvodu Obce Bělova na 6 členů. Počet členů okrskové komise je stanoven...
7.08.20148.9.2014 Záměr pronájmu nebytových prostor »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p.77 za účelem provozování holičství. Součástí předmětu nájmu je místnost o velikosti cca 16m² uzpůsobená k předmětu pronájmu a dále...
7.08.201418.8.2014 Pozvánka: 28. zasedání »
Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
22.07.201412.8.2014 Volby: Počet členů zastupitelstva »
Výpis ze zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014 a) Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje počet členů zastupitelstva obce Bělov na volební období 2014-2018 na 7 členů Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení Č. 15/27/14 bylo...
17.07.20145.8.2014 Informace k volbám »
Dokumenty související s podzimními volbami do zastupitelstev obcí: Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014, Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů. Místní příslušnost pro podání kandidátní...
30.06.201430.7.2014 Zápis z 27. zasedání »
Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na...
28.06.2014 Výsledky třídění odpadu ’13 »
Občané obce Bělova v roce 2013 vytřídili a předali k dalšímu zpracování celkem 8,463 tuny recyklovatelného odpadu (sklo barevné a bílé, plasty, papír). Společnost EKO-KOM, a.s. zaplatila obci částku ve výši 25.325 Kč. Děkujeme všem občanům, kteří nezanevřeli na třídění odpadu a doufáme v opětovný nárůst objemu vytříděného odpadu vždyť v roce 2012...
26.06.201426.8.2014 Závěrečný účet ’13 »
obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
18.06.201422.6.2014 Uzavírka: Moraviaman triatlon 2014 »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) na základě žádosti občanského sdružení TRI-MAX...
15.06.201425.6.2014 Pozvánka: 27. zasedání »
Informace o konání 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
4.06.201420.6.2014 Výzva k podání nabídky »
Výzva k podání nabídky oznámení o zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu 2. kategorie ve smyslu Závazných pokynu pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP „Realizace protipovod?ových opatření v obci Bělov“ Zadavatel: Obec Bělov Informace o druhu zadávacího řízení a předmětu veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Zakázka...
4.06.20144.7.2014 Zápis z 26. zasedání »
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 5. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Josef Štourač Omluveni: Bedřich Zeman, Radek Kašík Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem....
26.05.201426.6.2014 Návrh závěrečného účtu ’13 »
obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
26.05.201426.6.2014 Závěrečný účet DSO »
Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2013 Účel a cíl Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Za koordinace a aktivní účasti Zlínského kraje: Podpora rozvojových aktivit na vodní cestě Baťův kanál na území Zlínského kraje. Realizace partnerské spolupráce při...
25.05.201418.6.2014 Výsledky: volby do EU »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Evropského parlamentu: počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 245 počet voličů, kterým byly vydány obálky: 39 (15.9%) počet odevzdaných úředních obálek: 39 počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 39 výsledky číslo strany strana počet hlasů 5 KDU ČSL 5 7 TOP 09 a...
21.05.201421.6.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání »
Zpráva Č. 489/2013/K? o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ: 75040425 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 28.11.2013 – 29.11.2013 (dílčí přezkoumání) 16.5.2014 -19.5.2014 (konečné přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření...
15.05.201426.5.2014 Pozvánka: 26. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: ve...
7.05.201425.5.2014 Oznámení: místo a konání voleb »
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta obce Bělov podle ustanovení § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23.května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v...
7.05.20147.6.2014 Vyúčtování – vodné stočné »
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2013, DPH 15.0 % Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Příjemce vodného a stočného Právnická osoba: plátce DPH Obchodní společnost: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Sídlo: Kojetínská 3666 767 11 Kroměříž Identifikační číslo:...
7.05.20146.6.2014 Státní pozemkový úřad »
Věc: Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Státního pozemkového úřadu Pravidla podání žádostí: Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 6.6.2014). V...
5.05.201423.5.2014 Voličský průkaz »
O voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu lze požádat pouze do 8. 5. 2014. Žádosti došlé nebo podané po 8. 5. 2014 nebudou kladně vyřízeny a voličský průkaz nebude, vydán. Žádost lze podat pouze písemně, případně prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Pokud volič zasílá žádost o vydání...
28.04.20144.6.2014 Záměr pronájmu: areál »
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 (bez letního výčepu) v k.ú. Bělov za účelem provádění provozování hostinské činnosti. Součástí...
28.04.20142.6.2014 Veřejná vyhláška »
Finanční úřad pro Zlínský kraj Ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, 761 86 ZLÍN, Čj.: 926000/14/3300-14400-705460, Ing. Josef Langer Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., da?ový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014 je na všech územních pracovištích Finančního...
28.04.20144.6.2014 Záměr pronájmu: obchod »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st.parcele č.152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené zboží. Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.7.2014 Náležitosti nabídky: finanční podmínky pronájmu –...
24.04.201424.5.2015 Zápis z 25. zasedání »
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 16. 4. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni: Bedřich Zeman, Josef Štourač Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
14.04.201430.4.2014 1. zasedání okrskových komisí »
Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí V souladu s ustanovením § 16 písmo d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volební okrsek obce 8ělov a stanovuji jeho konání na středu 30. dubna 2014 od 17.30...
5.04.201416.4.2014 Pozvánka: 25. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov – místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: ve...
26.03.201416.4.2014 Státní veterinární správa »
Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s §...
17.02.201415.4.2014 Finanční úřad: Úřední hodiny »
Podatelna Územního pracoviště v Otrokovicích (kancelář č. 107) bude ve dnech 24.3.2014–1.4.2014 pro veřejnost otevřena následovně: datum den čas 24.3.2014 Pondělí 8.00 – 18.00 hod. 25.3.2014 Úterý 8.00 – 18.00 hod. 26.3.2014 Středa 8.00 – 18.00 hod. 27.3.2014 Čtvrtek 8.00 – 18.00 hod. 28.3.2014 Pátek 8.00 – 18.00...
30.01.201430.2.2014 Poplatky, ’14 »
Od ledna do konce února 2014 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů, za každého psa a stočné. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů je dle počtu popelových nádob, jejich typu, velikosti a četnosti svozu 600 Kč, 900 Kč, 1.500 Kč a 2.300 Kč. Poplatková povinnost ze psů je opět 100 Kč za každého psa. Poplatková...
30.01.201430.4.2014 Da? z nemovitosti, novinky »
Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). Uvedenou...
28.01.201428.3.2014 Da? z nemovitosti »
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2014 Termín pro podání da?ového přiznání, termíny splatnosti i způsoby placení zůstávají v zásadě stejné jako v minulém roce. Byli jsme informováni, že v letošním roce se nebudou zasílat složenky právnickým osobám. Dále upozor?ujeme vlastníky pozemků v katastrálním území NAPAJEDLA, že v tomto...
18.01.20147.2.2014 Výsledky senát, 2. kolo, ’14 »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Senátu Parlamentu České republiky, 2. kolo: Číslo volebního obvodu: 80 Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů a do výpisu ze zvláštního seznamu voličů: 241 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 32, tj. 13.3% Počet odevzdaných úředních obálek: 32 Počet platných hlasů celkem:...
11.01.201418.1.2014 Výsledky senát, 1. kolo, ’14 »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Senátu Parlamentu České republiky, 1. kolo: Číslo volebního obvodu: 80 Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů a do výpisu ze zvláštního seznamu voličů: 241 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 40, tj. 16.5% Počet odevzdaných úředních obálek: 40 Počet platných hlasů celkem:...

počet položek: 70