Závěrečný účet, ’19

Obsah závěrečného účtu:

 1. Plnění rozpočtu příjmů
 2. Plnění rozpočtu výdajů
 3. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
 4. Stavy a obraty na bankovních účtech
 5. Peněžní fondy - informativně
 6. Majetek
 7. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
 8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 10. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
 11. Ostatní doplňující údaje

Příloha:

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
 2. Výkaz zisku a ztrát 2019
 3. Rozvaha 2019
 4. Příloha závěrky 2019
 5. Inventarizační zpráva za rok 2019

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn