Na podporu vodohospodářské infrastruktury uvolní kraj více než 30 milionů korun

Na podporu vodohospodářské infrastruktury uvolní kraj více než 30 milionů korun


Rada Zlínského kraje doporučuje Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí investičních dotací na realizaci projektů v programu Podpora vodohospodářské infrastruktury. Mezi 21 žadatelů rozdělí kraj finanční prostředky ve výši 30,87 milionů korun.

„Podpoříme projekty, mezi kterými jsou například oprava vodovodu v obci Suchá Loz, prodloužení vodovodu v Senince, oprava kanalizace a přeložky vodovodu v obci Mistřice, vybudování posilového vodního zdroje pitné vody v obci Komňa nebo odkanalizování obce Bělov,“ sdělila krajská radní Margita Balaštíková, zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

„Celkem jsme přijali 25 žádostí, přičemž 4 žádosti nesplnily podmínky pro udělení dotace. Finanční prostředky rozdělí kraj mezi 20 obcí a 1 svazek obcí. Vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů byla hodnotitelskou komisí doporučena podpora všech projektů,“ upřesnil Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje.

V programu Podpora vodohospodářské infrastruktury kraj rozdělí celkem 30,87 milionu korun. Výše alokace pro rok 2020 na uvedený program je 16 milionů korun. Chybějící finanční prostředky ve výši 14,87 milionu korun budou částečně pokryty z alokace pro tento program na rok 2021.

Zastupitelstvo se programem na Podporu vodohospodářské infrastruktury bude zabývat na svém jednání 14. září.

Zpracovala: Adéla Čuříková, 25.8. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Dovolená: MUDr. Bláhová
Dovolená: MUDr. Bláhová
Srpnová noc
Srpnová noc