Stavy hladin

Aktuální stavy hladin na řekách a srážkové úhrny
Data z limnigrafických stanic ČHMÚ, podniků Povodí a lokálních varovných systémů měst a obcí.

webové stránky: hladiny.cz