Zastupitelé

starosta a místostarosta:

Jiří Přecechtěl

Jiří Přecechtěl

starosta obce
Bělov č.p. 118
Pavel Jirsák

Pavel Jirsák

místostarosta obce
Bělov č.p. 89

další členové zastupitelstva:

Jaroslava Večeřová

Jaroslava Večeřová

Předsedkyně finančního výboru
Ladislav Škrabal

Ladislav Škrabal

Předseda kontrolního výboru
ing. Andrea Vaňková

ing. Andrea Vaňková

Pavel Květák

Pavel Květák

Jan Hnilička DiS.

Jan Hnilička DiS.


členové výborů, kteří nejsou zastupitelé:


Finanční výbor

Finanční výbor v souladu se zákonem o obcích provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo schválením plánu práce výboru.

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor v souladu se zákonem o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo.

výsledky voleb do zastupitelstev obcí:

2018, 2014, 2010, 2006, 2002