Knihovna

Obecní knihovna byla založena v obci v roce 1882. Její zahájení souviselo s otevřením obecné školy ve stejném roce v budově dnešního Obecního Úřadu. 1. srpna 1895 byl založen čtenářský spolek Svatopluk, který ve spolupráci s knihovnou rozšiřoval povědomí o literatuře.

V roce 1927 bylo v obecní knihovně 620 svazků. Čtenářský spolek měl ve stejném roce 73 členů - z toho 59 mužů a 14 žen.

Knihovna občanům nabízí:

  • výpůjčky knih (beletrie, naučná literatura, literatura pro děti a mládež) a časopisů (ABC, Top dívky),
  • přístup k internetu (PIAP - Public Internet Access Point, 2 počítače s tiskárnou, scanner, kopírka),
  • meziknihovní výpůjční služby (MVS, spolupráce s Knihovnou Kroměřížska),
  • služby jsou obyvatelům Bělova poskytovány ZDARMA.

Web: Knihovna Bělov