obecná škola

Obecná škola 2

Obecná škola

Přesné datování fotografií není známo.

Obecná škola 1

Obecná škola

Fotografie učitelů a žáků obecné školy na Bělově z roku 1935. Jména učitelů (zleva): Doleželová, Moštěk, Štěpánová, Štěpán (řídící učitel), Hladůvková.

Obecná škola 1

Obecná škola

Fotografie první třídy obecné školy v Bělově. Řídící učitel byl Rudolf Štěpán.

Sokolská akademie 1

Sokolská akademie

Školní slety – Sokol (cca 1924 či 5)

Obecná škola 1

Obecná škola

Fotografie žáků obecné školy na Bělově.