Územní plánování

vyvěšeno příspěvek
1.08.201715.9.2017 Vyhláška, územní plán »
Veřejná vyhláška o doručení (zveřejnění) návrhu Územního plánu Bělov Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění...
2.12.20153.1.2016 Zadávací dokumentace »
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „ÚZEMNÍ PL?N BĚLOV“ Vypracovala: Obec Bělov ve spolupráci s pořizovatelem Městským úřadem Otrokovice, oddělením územního plánování Obec Bělov ve smyslu § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných...
9.02.20159.4.2015 Rekonstrukce komunikace »
Na základě pátečního jednání s majiteli pozemků dotčených budoucí stavbou „Rekonstrukce komunikace Kopánky-Kobylisko“, zastupitelů a projektanta, zveřej?ujeme hlavní výkres projektové dokumentace včetně zákresu do pozemkové mapy. Dohoda s majiteli pozemků, která musí být následně schválena v zastupitelstvu obce je většinový souhlas se...
7.02.20157.4.2015 Kanalizační sběrač »
Projektová dokumentace akce „Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov 1. etapa“ – dokumentace pro územní řízení.
5.02.20155.4.2015 Strategický plán »
Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Musí také respektovat a navázat na Strategii rozvoje mikroregionu Otrokovice a strategický plán rozvoje Zlínského kraje. Strategický plán...
5.02.20155.3.2015 Územní plán, zadání »
Územní plán Bělov, návrh zadání, listopad 2014. Určený zastupitel: p. Jiří Přecechtěl Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování
23.11.201023.12.2010 Územní plán obce: změny »
změna č. 2 obsahuje: hlavní výkres, ÚPO s vymezením změny 2077
23.10.201023.12.2010 Územní plán obce: zábory »
změna č. 2 obsahuje: výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2080
23.10.201023.12.2010 Územní plán obce: vodní hospodářství »
změna č. 2 obsahuje: vodní hospodářství 2071
21.10.201021.12.2010 Územní plán obce »
změna č. 2 obsahuje: hlavní výkres, úsek s koncepcí řešení změny 2074
20.10.201020.12.2010 Územní plán obce: energie »
změna: č. 2 obsahuje: plán zásobování energií, plynem, spoje 2068

počet položek: 11