Zásady první pomoci

Zásady první pomoci

 • 17. května 2016
 • Marek Přecechtěl

BEZVĚDOMÍ

 • Příznaky: člověk leží zhroucen na podložce, má zcela povolené svalové napětí, nereaguje na vnější podněty.
 • První pomoc: zkontrolujte vědomí (mírně zatřeste, hlasitě oslovte).
 • v případě, že postižený nereaguje, uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady
 • zkontrolujte dýchání: poslechem, pohledem, pocitem vydechovaného vzduchu (ne déle než 10 vteřin)
 • volejte 155 a postupujte dle pokynů operátora zdravotnického operačního střediska
 • pokud postižený dýchá, nebo se nelze dovolat na tísňovou linku, postiženého položte na záda a mírně mu zakloňte hlavu, případně ho uložte do zotavovací polohy.
zotavovací poloha

ZÁSTAVA DECHU

 • Příznaky: promodrání sliznic a okrajových částí těla (rty, uši, nos), nejsou patrné dýchací pohyby, není cítit proud vzduchu z dýchacích cest
 • První pomoc: zkontrolujte vědomí (mírně zatřeste, hlasitě oslovte). V případě, že postižený nereaguje, uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady; zkontrolujte dýchání: poslechem, pohledem, pocitem vydechovaného vzduchu (ne déle než 10 vteřin)
Z??STAVA DECHU DOSPĚLÝ ČLOVĚK
 • v případě, že nedýchá (nedýchá normálně), volejte 155 nebo 112
 • položte ruce na střed hrudníku, 30krát stlačte (frekvence alespoň 100, max. 120 stlačení za minutu)
 • v případě, že jste proškolený zachránce, proveďte 2 umělé vdechy: plynule vdechujte, dokud se nezvedne hrudník, s dalším vdechem počkejte až klesne hrudník
Děti
 • použít menší fyzickou sílu při stlačování
 • u proškolených zachránců: 5 úvodních umělých vdechů, dále pokračujeme v poměru 30 (stlačení): 2 (vdechy), novorozenci 3 (stlačení): 1 (vdech)

HANDS-ONLY CPR

Při telefonické asistované resuscitaci nebo pokud jste nevyškolený zachránce, lze provádět KPR pouze stlačením hrudníku bez použití vdechů. Pokračujte, dokud nedorazí odborná pomoc. Resuscitace nesmí být přerušena:
 • do předání postiženého profesionálnímu týmu
 • vyčerpání zachránců
 • „probuzení" postiženého (hýbe se, otevřené oči, dýchá)
HANDS-ONLY CPR

KRVÁCENÍ

 • žilní - krev tmavá, vytéká pomalu.Je-li postižena končetina, přiložíme tlakový obvaz.
 • tepenné - krev je světlá, stříká. Stiskneme tepnu přímo v ráně, u končetiny přiložíme tlakový obvaz.
 • krvácení z nosu - předkloňte hlavu, stiskněte nosní křídla a dejte studený obklad na čelo.

POPÁLENINY

 • chladit vlažnou vodou, vždy chladit obličej, krk, dlaně rukou, pánevní dno a plosky nohou
 • vyvést postiženého mimo dosah tepelného zdroje
 • ihned vysvléct kontaminovaný oděv,
 • NIKDY VŠAK NEVYSVLÉKAT PŘIŠKVAŘENÝ ODĚV
 • NE celotělové chlazení malých dětí

ZLOMENINY

 • zavřené bez porušení kožního krytu - zafixujeme, nikdy se nepokoušíme napravovat
 • otevřené s poruchou kožního krytu - sterilně přikryjeme ránu otevřené zlomeniny, zafixujeme, nikdy se nepokoušíme napravovat, postižený zaujme úlevovou polohu, zachránce co nejrychleji přivolá odbornou pomoc na lince 155

KŘEČE

 • křeče při horečce u dětí - několik minut trvající zblednutí, promodrání, prohnutí dítěte do oblouku, oči v sloup, chrčení - zabránit poranění, nechat odeznít, pak poloha na bok, volat 155
 • křeče u dospělých - u epileptiků, snažit se zabránit pádu a zranění postiženého při záškubech (hrozí úraz hlavy), nestrkat žádné předměty do úst postiženého, nesnažit se v průběhu křečí otevřít ústa Po odeznění křečí sledovat dýchání, pokud postižený dýchá: zotavovací poloha, stálé sledování stavu, klidný přístup k postiženému, volat 155; nedýchá-li postižený: zaklonit hlavu, nadzvednout bradu, nezačne-li dýchat spontáně: resuscitace.

ŠOK

 • Příčiny: velká ztráta krve, popáleniny, otrava, zvracení, průjmy
 • Příznaky: bolest, nápadná bledost, studený pot, zrychlený a slabý tep, netečnost a žízeň, zvracení
Protišoková opatření:
 • ošetření zranění
 • protišoková poloha (zvednutí dolních končetin)
 • klid a ticho
 • nepodávat tekutiny, žádné léky
 • zajistit teplo

ÚRAZY

 • řezné rány - krytí, při velkém krvácení tlakový obvaz nebo stlačení
 • bodné rány - nevytahovat zabodnutý předmět z rány na krku, v břiše či hrudníku - krýt neprodyšně igelitem ze tří stran
 • úrazy hlavy - bezvědomí (i krátkodobé několik sekund) nebo poruchy vědomí - zmatenost, dezorientace, spavost, zvracení - riziko krvácení do mozku - sledovat postiženého a volat 155

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Omezení provozu kvasické pošty »

V úterý, 4.8.2020, bude z důvodu výpadku elektrické energie omezen provoz pošty Kvasice v době od 8 do 14 hodin. Otevřena bude, ale pouze na podání, ke kterým není...

3.8.2020 - Kvasice

Odkanalizování obce »

Hezký den, Vážení spoluobčané. Po delší době se s Vámi já a celé zastupitelstvo obce Bělov chce podělit s novinkami na obci. Nejdůležitější a zásadní věcí je...

3.8.2020 - banner starosta

Očkování psů proti vzteklině »

V pátek 7. srpna, před obchodem, od 16. do 17. hod. proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině. Kombinovaná vakcína 250 Kč, vzteklina 100 Kč. Očkovací průkazy...

3.8.2020 - banner očkování

Obecní knihovna »

Bělovská knihovnice oznamuje, že během srpna bude obecní knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení

3.8.2020 - banner knihovna

Kulturní akce v srpnu ’20 »

V příloze naleznete seznam vybraných kulturních akcí ve zlínském kraji v srpnu 2020.

1.8.2020 - zlínský kraj

další aktuality »
Varhanní koncert
Varhanní koncert
15. motokrosový den
15. motokrosový den

Podobné

Daruj krev s Korunkou »

Darování krve proběhne ve středu 26. února od 7. do 11. hod. na transfuzním oddělení Krajské nemocnice T. Bati. Během...

Marek Přecechtěl - 3.2.2020 - SDH

Předsilvestrovská procházka »

SDH Bělov za podpory OÚ Bělov pořádá setkání občanů s předsilvestrovskou procházkou. Sraz všech zájemců 30. prosince ve...

Marek Přecechtěl - 23.12.2019 - SDH

Fotografování na PF »

V sobotu 30. listopadu proběhlo fotografování mladých hasičů na PF.

Marek Přecechtěl - 30.11.2019 - SDH

Staré Hutě 2019 »

Táboru se zúčastnilo 26 dětí. Byli zde zastoupeny sbory SDH Bělov, SDH Počenice a SDH Kvasice. Celý tábor se nesl v...

Marek Přecechtěl - 3.9.2019 - SDH

Pozvánka: kácení májky »

SDH Bělov a obecní úřad Bělov zve všechny občany k setkání u příležitosti kácení májky v pátek 31.5.2019 od 18 hodin na...

Marek Přecechtěl - 28.5.2019 - obecní májka SDH

1. kolo požárního sportu »

V sobotu 11. května proběhlo na hřišti pod Stráněmi „1. kolo požárního sportu“. Soutěž proběhla v...

Marek Přecechtěl - 11.5.2019 - SDH

1. kolo požárního sportu »

SDH Bělov pořádá v sobotu 11. května od 14. hodin „1. kolo požárního sportu“. Soutěž proběhne v disciplíně...

Marek Přecechtěl - 4.5.2019 - SDH

Sběr šrotu »

V pátek 26.4.2019, v odpoledních hodinách budou členové SDH Bělov provádět v obci sběr železného šrotu. Kdo má...

Marek Přecechtěl - 15.4.2019 - sběr SDH

Valná hromada SDH »

V sobotu 29. prosince proběhla slavnostní valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Bělov.

Marek Přecechtěl - 29.12.2018 - SDH

Historické hasičské stříkačky »

Soutěž historických ručních hasičských stříkaček Kdy: 1.9.2018 15:00 Kde: Otrokovice-Kvítkovice, hasičská zbrojnice v...

Marek Přecechtěl - 22.8.2018 - SDH

Námětové cvičení, Kvasice »

V sobotu 18. srpna proběhlo námětové cvičení SDH ve Kvasicích. Hasilo se u Kvasického zámku. Hasiči si vyzkoušeli...

Marek Přecechtěl - 19.8.2018 - SDH

Námětové cvičení »

V sobotu 11. srpna proběhlo námětové cvičení SDH Bělov. Cílem takových to cvičení je si ověřit připravenost jednotek...

Marek Přecechtěl - 12.8.2018 - SDH

Námětové cvičení »

Sbor dobrovolných hasičů Bělov Vás srdečně zve na námětové cvičení sborů okrsku Kvasice 11. srpna 2018 od 15.30 hodin...

Marek Přecechtěl - 6.8.2018 - SDH

Valná hromada SDH »

V pátek 29. prosince proběhla slavnostní valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Bělov.

Marek Přecechtěl - 29.12.2017 - SDH

Uzlování Nová Dědina »

Na uzlovacích závodech v Nové Dědině, 25. listopadu 2017, vybojovali naši mladí hasiči v kategorii ml. žáci 3....

Marek Přecechtěl - 26.11.2017 - SDH

Uzlovací soutěž Počenice »

V sobotu 19. listopadu se naši nejmladší členové zúčastnili uzlovací soutěže, na které jsme obsadili 1. místo v...

Marek Přecechtěl - 24.11.2017 - SDH

Havárie osobního vozidla … »

Mezi obcí Žlutava a Bělov na Zlínsku havarovalo v lese osobní vozidlo V sobotu 23. září v 11:22 hodin přijali hasiči...

Marek Přecechtěl - 25.9.2017 - SDH

Hasičské odpoledne »

Marek Přecechtěl - 3.9.2017 - dětský den SDH

Hasičské odpoledne »

Sbor dobrovolných hasičů Bělov a Obec Bělov pořádají „Hasičské zábavné odpoledne, nejen pro děti“. Akce se...

Marek Přecechtěl - 15.7.2017 - SDH

Pozvánka, námětové cvičení »

V sobotu 29. dubna v 17.00 hod. proběhne na Nové Dědině námětové cvičení ke 115. výročí založení SDH Nová...

Marek Přecechtěl - 20.4.2017 - SDH