Veřejná vyhláška: Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), doručuje návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A2ZÚR ZK) a oznamuje

konání veřejného projednání spojeného s odborným výkladem, které se uskuteční dne 06.06.2018 ve 14:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v 16. patře budovy Krajského úřadu Zlínského kraje.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Poplatky, ’18
Poplatky, ’18
Poplatky, ’19
Poplatky, ’19