Baťův kanál, 2015

Baťův kanál, 2015

  • 19. prosince 2015
  • Marek Přecechtěl
  • zpráva

Letošní horka táhly k vodě - na Baťáku to bylo znát

Letošní léto bylo ve znamení rekordních teplot. A vedra vždy táhnou lidi k vodě. Nebylo snad jediného koupaliště, které by výrazně nezlomilo rekordní návštěvnost. Teplo táhlo i na jinou vodu – turistickou vodní cestu Baťův kanál. A to dokonce tak, že se letošní návštěvnost na lodích brázdících toto krásné dědictví první republiky vyrovnala rekordní návštěvnosti v roce 2012 a vyšplhala se na krásných 80 tisíc turistů.

Uplynulá plavební sezóna byla sezóna sklizně. Velké investice se připravují několik let, a proto není úspěch – sklizeň – každý rok, jako třeba v zemědělství. Letos jsme se dočkali dokončení a otevření zatím největší novodobé investice na Baťově kanálu – přístavu v Petrově. Tato moderní stavba se vším nutným vybavením pro dlouhodobé i krátkodobé kotvení lodí opět zvyšuje kvalitu služeb na Baťově kanálu.

Sklízelo i Povodí Moravy správce Baťova kanálu. V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR/ČR postavil dvě lodě. Edukační Jan Amos slouží hlavně pro environmentální vzdělávání. Ale všichni uživatelé „Baťáku“ dlouho očekávali hlavně druhou loď – Jožin, kterého pokřtil stvořitel Jožina z bažin Ivan Mládek. Úkolem Jožina bude ale Baťův kanál bažin hlavně zbavovat.

Těžkou vodohospodářskou zkoušku vystavilo letošní počasí plavební soustavě Baťův kanál a vodní cesta obstála na výbornou. Dlouhodobé průtoky na úrovni sucha neznamenaly významné omezení pro plavbu. V hodonínské jezové zdrži sice plavbu omezoval ve dně jdoucí ropovod, ale jinak důmyslný odkaz našich předků obstál.

A chtělo se ve velkém vedru cyklistům na cyklostezku podél vody nebo radši mířili na obležená koupaliště? Chtělo. Čísla z měřících stanic ukazují téměř stejné údaje jako v loňském roce. V Huštěnovicích to bylo do konce srpna 200 tis. průjezdů při neskutečném denním průměru 825. Maximum bylo 1. srpna 3 973 záznamů. Kunovský les vykázal ve stejném období 120 635 cyklistů, bruslařů i pěších. Strážnické měření ukázalo také velmi slušné číslo 108 495. Ukazuje se, že investice do cyklostezek mají smysl. Zvláště důležitý úsek Kroměříž – Otrokovice po hrázi přes Kvasice znamenal výrazné zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky regionu na kolech.

Snad nás i v budoucnu čekají roky sklizně, i když jim nutně předchází příprava půdy, sázení, hnojení, odplevelení, někdy i nutná závlaha a až pak někdy potom vytoužená sklizeň.

Vojtěch Bártek
Baťův kanál, o. p. s.
www.batacanal.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Starostovy řádky: obnova katastrálního...»

Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Zjednodušeně řečeno...

18.4.2021 - banner starosta

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací – nebude přerušena dodávka elektrické...

13.4.2021 - EG.D oznámení

Svoz nebezpečného odpadu »

Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke sběrnému vozidlu: znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré...

13.4.2021 - banner Biopas odpady

Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11....»

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly přibližně 4 miliony obyvatel. Původně byla možnost sečíst se...

13.4.2021 - sčítání lidu statistika

Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu. Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v...

10.4.2021 - studánka

další aktuality »
Prezentace nové komunální techniky
Prezentace nové komunální techniky
Silvestrovské posezení
Silvestrovské posezení

Podobné

DSO: Rozpočtový výhled 22 – 24 »

Rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2022 –...

Marek Přecechtěl - 26.11.2020 - Baťův kanál DSO

DSO: Návrh rozpočtu, ’21 »

Nedaňové příjmy, Přijaté transfery, Běžné výdaje, Kapitálové výdaje, atd.

Marek Přecechtěl - 26.11.2020 - Baťův kanál DSO

Baťák pozpátku »

program: neděle 26.7.2020 08:00 – 09:00 0 km Kojetín start10:00 – 10:30 6 km Kroměříž12:30 – 14:30 14...

Marek Přecechtěl - 15.7.2020 - Baťův kanál

DSO: rozpočtové opatření »

Rozpočtové opatření č. 1 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2020 –...

Marek Přecechtěl - 25.6.2020 - Baťův kanál

DSO: Závěrečný účet »

Marek Přecechtěl - 5.6.2020 - Baťův kanál

Schválený rozpočet DSO »

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020, rozpočet roku...

Marek Přecechtěl - 8.1.2020 - Baťův kanál

Obchvat Otrokovic a Baťův kanál »

Obchvat Otrokovic bude dřív. Baťův kanál delší, slíbil ministr Stavební práce na prodloužení vodní cesty Baťův kanál...

Marek Přecechtěl - 23.7.2019 - Baťův kanál Otrokovice

DSO: rozpočtové opatření »

Rozpočtové opatření č. 1/2019 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018 ...

Marek Přecechtěl - 27.2.2019 - Baťův kanál

Plnění rozpočtu DSO »

Rozpočtové opatření č. 4 a plnění rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro...

Marek Přecechtěl - 16.1.2019 - Baťův kanál

Schválený rozpočet DSO »

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2019

Marek Přecechtěl - 16.1.2019 - Baťův kanál

Veřejná vyhláška »

Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona...

Marek Přecechtěl - 15.1.2019 - Baťův kanál veřejná vyhláška

DSO: Zpráva o hospodaření »

Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní...

Marek Přecechtěl - 7.1.2019 - Baťův kanál

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 »

Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2019.

Marek Přecechtěl - 27.11.2018 - Baťův kanál

10 let lodi Morava »

Oslavte s námi výročí 10 let lodi Morava v sobotu 16. června 2018 od 15.00 hodin v přístavišti ve Spytihněvi. Oslava je...

Marek Přecechtěl - 1.6.2018 - Baťův kanál

Zprávu o přezkumu »

Zprávu o přezkumu hospodaření DSO za rok 2017 a závěrečný účet rok 2017. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní...

Marek Přecechtěl - 23.5.2018 - Baťův kanál

Baťákova regata »

Oslavte s námi výročí 80 let od dokončení vodní cesty Baťův kanál! v úterý dne 8. května 2018 od 13.00 hodin v...

Marek Přecechtěl - 3.5.2018 - Baťův kanál

Ocenění BK »

Baťův kanál získal v prestižní soutěži TTG CZECH TRAVEL AWARDS 2017 2. místo v kategorii Nejlepší trasa jako turistický...

Marek Přecechtěl - 27.4.2018 - Baťův kanál

Přání »

Příjemné prožití vánoční svátků a šťastný Nový rok 2018 Vám přeje Baťův kanál.

Marek Přecechtěl - 21.12.2017 - Baťův kanál

Práce na opravách opevnění Baťova kanálu pokračují »

Osmdesát let, tak staré je opevnění Baťova kanálu. Ještě před oslavou osmdesátého výročí vodní cesty v příštím roce...

Marek Přecechtěl - 18.8.2017 - Baťův kanál

Kouzla nad vodou »

Hamboot a Divadlo na vodě uvádějí Dětské tanečně – pohybové divadlo z Bystřice nad Perštejnem „Prázdninová...

Marek Přecechtěl - 28.7.2017 - Baťův kanál