Baťův kanál

Schválený rozpočet DSO

Schválený rozpočet DSO

8. ledna 2020

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020, rozpočet roku 2019 vč. čerpání k...

Obchvat Otrokovic a Baťův kanál

Obchvat Otrokovic a Baťův kanál

23. července 2019

Obchvat Otrokovic bude dřív. Baťův kanál delší, slíbil ministr Stavební práce na prodloužení vodní cesty Baťův kanál začnou v příštím roce, budovaný úsek dálnice D55 tvořící druhou část...

DSO, rozpočtové opatření

DSO, rozpočtové opatření

27. února 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018 ...

Plnění rozpočtu DSO

Plnění rozpočtu DSO

16. ledna 2019

Rozpočtové opatření č. 4 a plnění rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018 ...

Schválený rozpočet DSO

Schválený rozpočet DSO

16. ledna 2019

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2019

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

15. ledna 2019

Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně...

Zpráva o hospodaření DSO

Zpráva o hospodaření DSO

7. ledna 2019

Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ: 75040425 za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo...

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

27. listopadu 2018

Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2019.