Požár v Otrokovicích

  • 6. července 2016
  • Marek Přecechtěl
Požár v Otrokovicích
Požár budovy 18 v průmyslové zóně v Otrokovicích, místní část Bahňák, byl hasičům nahlášen ve 13:04 hodin. K uhašení plamenů byly vyslány jednotky profesionálních hasičů z centrální požární stanice ve Zlíně a z požární stanice Otrokovice, Kroměříž, Uherské Hradiště. Dále byl požární poplach vyhlášen dobrovolným hasičům z Otrokovic, Kvítkovic u Otrokovic, Kvasic, Babic, Jalubí, Halenkovic, Kudlovic, Kroměříže, Napajedel, Tlumačova a Zahnašovic. Dohromady vyjelo k uhašení požáru 13 automobilových stříkaček, jeden kombinovaný hasící automobil, dva automobilové žebříky, dva požární nosiče kontejnerů, jeden velitelský a jeden dopravní automobil. Jednotky k požáru navigoval hustý černý kouř, který byl vidět až do vzdálenosti 20 kilometrů. V Kroměříži dokonce jeden z obyvatel mylně ohlásil požár. Zplodiny hoření naštěstí nezasáhly obytné části města. Městská policie města Otrokovice i přesto vyzvala občany města, aby omezili větrání. Plameny pohltily venkovní skládku plastů, textilu a jiného nespecifikovaného materiálu. Skládka navazovala na ocelový uzavřený sklad hořlavých kapalin, uskladněných v plechových barelech uložených na podlaze. Skládka i sklad byly v době příjezdu hasičů ve druhé fázi požáru. O požáru bylo informováno vedení města Otrokovice a hasiči si vyžádali chemickou laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm k změření koncentrací zplodin hoření. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a zřízen štáb velitele zásahu. Protější budova 18a nebyla požárem zasažena. Na místo požáru se dostavil starosta města Otrokovice a pracovník životního prostředí města Otrokovice. Starosta města zajistil pro zasahující hasiče pitnou vodu z 80 PET lahví. O požáru byla informována služebna čistírny odpadních vod v Otrokovicích. K uhašení plamenů bylo vytvořeno 8 útočných proudů C. Hasiči spotřebovali k hašení 2000 litrů pěnidla. Zásahová vozidla byla doplňována vodou z hydrantů umístěných v průmyslovém areálu. Při hašení se ozývaly exploze barelů, které byly uskladněny v uzavřeném objektu plechového skladu. Na místo požáru se dostavil vyšetřovatel hasičů a kriminální policie, kteří zahájili šetření příčin požáru a zajišťování důkazů. Hasiči dostali plameny pod kontrolu po hodině hašení. Vedoucí provozu firmy, který byl na místě požáru, zajistil k rozebrání venkovní skládky nakladač firmy. Materiál odebíraný nakladačem hasiči prolívali vodou. Tento materiál byl skladován uprostřed nádvoří u budovy 18. Hasební práce byly ukončeny v 16:59 hodin. Na dohlídku zůstala na místě požáru dobrovolná jednotka hasičů z Kvítkovic. Chemická laboratoř provedla odebrání několika vzorků z místa požáru. Škoda způsobená požárem byla určena v předběžné výši 1 500 000 korun. Na základě vyhodnocení kamerových záznamů bylo jako příčina vzniku požáru určeno samovznícení uskladněných materiálů na venkovní skládce. Během hašení nedošlo ke zranění osob.
Policisté na místě zajišťovali bezpečnost a dohlíželi na to, aby se k místu nedostaly nepovolané osoby. Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn. Kriminalisté společně s vyšetřovatelem hasičů budou zjišťovat přesnou příčinu požáru. Případ je prozatím kvalifikován jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. por. Bc. Milena Šabatová
fotografie, zdroj, podrobnosti: pozary.cz
  • Požár v Otrokovicích
  • Požár v Otrokovicích
  • Požár v Otrokovicích

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Významné moravské dny
Otrokovické letní slavnosti