Významné moravské dny

  • 4. července 2016
  • Marek Přecechtěl
Významné moravské dny
  • 28. BŘEZEN - JAN AMOS KOMENSKÝ Významný den - připomínáme si narození velkého moravského učence Jana Amose Komenského(* 28. března 1592; t 15. listopadu 1670), posledního biskupa Jednoty bratrské. Ne nadarmo byl nazván „učitelem národů". V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní nebo městskou.
  • 5. ČERVENEC - CYRIL A METODĚJ Státní svátek- připomínáme si příchod slovanských věrozvěstů - bratří ze Soluně, svatých Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu roku 863. Zásluhou byzantské misie vedené oběma bratry se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti. Svatí Cyril a Metoděj jsou patrony Moravy a spolupatrony Evropy. V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou České republiky.
  • 5. ZÁŘÍ - KAREL STARŠÍ ZE ŽEROTÍNA Významný den - připomínáme si narození význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; t 9. října 1636). V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní nebo městskou.
  • 1. ŘÍJEN - JOŠT MORAVSKÝ Významný den - připomínáme si zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem (1. října 141 O). V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní nebo městskou.
  • 28. ŘÍJEN - ROSTISLAV MORAVSKÝ Státní svátek- připomínáme si nejen vznik Československé republiky (28. října 1918), ale i svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava pravoslavnou církví (29. a 30. října 1994). Mezi lety 862 až 863 vyslal kníže Rostislav poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michaelovi Ill. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry. Sv. Rostislav je spolupatronem Moravy a ochráncem moravského národa. V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou České republiky.
  • 7. PROSINEC - MORAVSKÝ ZNAK Významný den - připomínáme si heraldické polepšení moravského zemského znaku císařem Bedřichem Ill. (7. prosince 1462). Z vděčnosti za své osvobození moravskými jednotkami z vídeňského obležení změnil císař na žádost Moravanů bílé kostky moravské šachované orlice na vznešenější žluté neboli zlaté. V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní nebo městskou.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Moravská stezka
Požár v Otrokovicích