Přípravné práce: cyklostezka

  • 21. prosince 2007
  • Marek Přecechtěl
V roce 2006 se obec Bělov v rámci Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě spolu se Zlínským krajem zapojila do vypracování studie cyklostezky podél Baťova kanálu a řeky Moravy z města Kroměříže do Uherského Ostrohu. Tato cyklostezka je zařazena do nadregionální cykloturistické trasy č. 47 Olomouc – Hodonín.

Projektovou studii financovalo sdružení obcí celkem 500.000,-kč a Zlínský kraj přidal dalších 500.000,-kč. Z toho na obec Bělov připadla finanční částka ve výši 24.000,-kč.

Na výše zmíněnou studii navazuje projektová dokumentace k územnímu případně stavebnímu řízení již financovaná jednotlivými městy a obcemi, kterými plánovaná cyklotrasa probíhá.

Základní informace o cyklotrase v obci Bělov:
Celý průběh trasy je rozdělen do tří částí.

  • Část č.1 v součastné době neřešená tj. trasa z obce Kvasice k jezu Bělov doposud neupřesněno umístění (levý či pravý břeh řeky Moravy).
  • Část č.2 Zpracovaná studie bez dalšího stupně projektové dokumentace - napojení cyklotrasy do obce v délce cca 200m a rekonstrukce účelové komunikace směr Moravní lávka.
  • Část č.3 V součastné době realizovaná 5b. stavba – Bělov – 2.etapa na úrovni DUR v délce 711,13m.

Jedná se o realizaci cyklostezky, zajišťující pro cyklistickou (a pěší) dopravu bezpečné připojení obce Bělov na páteřní cykloturistickou trasu C 47, vedenou podél toku řeky Moravy a následně i Baťova kanálu. Cyklostezka je řešena jako nová nemotoristická komunikace se živičnou konstrukcí. Je vedena v délce 247 m od Bělovského jezu pod svahem silničního tělesa silnice III/36745 až k napojení na stávající zpevněnou účelovou komunikaci vedoucí od silnice III/36745 k lávce přes Moravu do centrální části Otrokovic – Bahňáku (po této komunikaci je v současnosti vedena značená cyklotrasa C 47). Dále je trasa vedena v délce 274 m po zemním tělese bývalého struskovou Teplárny Otrokovice a.s. až k Širokému potoku a v délce 133 m po jeho pravém břehu k napojení na stávající účelovou komunikaci a po ni v délce 57 m vedena k napojení na silnici III/36745 cca 200m před obcí Bělov. Zbývající úsek po obec bude řešen až po vyjasnění majetkoprávních vztahů jako 5c stavba.

Stezka je řešena se základní šířkou 2,50m, pouze úsek účelové komunikace má šířku 3,00m. Protože stezka není ve 2.etapě dotažena až po obec Bělov, kdy důvodem jsou zejména nevyjasněné majetkoprávní vztahy neumožňující průchod územím, není ze stejného důvodu reálné i připojení veřejného osvětlení cyklostezky na rozvod VO v obci. Z toho důvodu je navrženo veřejné osvětlení s využitím solárního osvětlení napájeného fotovoltaickými články. Osvětlení tedy nevyžaduje žádné kabelové rozvody.

Osvětlení cyklostezky bude realizováno pomocí solárních svítidel např.typ AH 941 – 40W s akumulátorem s pracovním napětím 12,5V. Jako zdroj jsou ve svítidle použity zdroje LED, zajišťující rovnoměrné světelné pokrytí. Předpokládaná rozteč svítidel je 20 až 25 metrů.

Vzhledem ke skutečnosti, že cyklostezka je chápána jako jeden celek, žádosti o dotace se budou podávat ve větším „balíku“. V součastné době je připravena projektová dokumentace cyklotrasy z Kroměříže s ukončením ve sportovním areále FC Kvasice. Cyklotrasa od Bělovského jezu směrem až do Uherského Ostrohu je v různém stupni rozpracovanosti, kdy některé úseky jsou v součastné době i zbudovány.

Obec Bělov uhradila a za projektovou dokumentaci k územnímu řízení částku 30.000,-kč.

Financování projektu by mělo probíhat z následujících finančních zdrojů:

Začátkem tohoto týdne byla zveřejněna výzva na předkládání projektů:

  • NUTS II Střední Morava - opatření 1.3. Bezmotorová doprava
  • Dále dle schválených "Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2008" ze Státního fondu dopravní infrastruktury.(SFDI)

Jestliže se podaří obci získat stavební povolení na výše uvedenou stavbu máme zájem již v roce 2008 požádat o finanční dotaci a zahájit přípravné a stavební práce. Celkové finanční náklady se na naši část cyklotrasy pohybují kolem 3 milionů korun z nichž až o 92,5% finančních prostředků se musíme pokusit získat z veřejných zdrojů.

Jiří Přecechtěl, starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

MUDr. Bláhová žádá své pacienty … »

MUDr. Bláhová žádá své pacienty, aby vzhledem k epidemii COVID-19 odložili neakutní návštěvu ordinace zhruba o měsíc. Zároveň doporučuje využít možnosti zasílat recepty na léky...

1.3.2021 - banner COVID-19 Kvasice oznámení

Od 1. března nepojedou žádné školní spoje....»

V přímé reakci na nová vládní nařízení, kterými se přerušuje dosavadní prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol i provoz mateřských škol, nebude Dopravní společnost...

27.2.2021 - dszo

Oznámení: uzavření místní komunikace »

Ve středu 3. 3. 2021 bude v době od 8.00 do 16.00 hod. uzavřena místní komunikace v prostoru mezi pěší lávkou přes Moravu a kynologickým klubem. Důvodem jsou práce na odstranění...

25.2.2021 - lávka oprava komunikace

Prodej drůbeže »

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 4. března 2021 ve 12:30 hod. u obchodu prodávat: mladé červené kuřice, slepice ve snášce, krmivo pro nosnice a králíky,vitamínové doplňky,dále pak...

24.2.2021 - drůbež prodej

Dobrovolní hasiči významně přispívají k...»

Stejně jako v letech předchozích, tak i nyní rekapitulujeme činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji a počty zásahů, na kterých se v průběhu roku...

5.2.2021 - SDH

další aktuality »
Rozvoj Baťova kanálu
Rozvoj Baťova kanálu
Pozvánka: 6. ročník koštu slivovice
Pozvánka: 6. ročník koštu slivovice

Podobné

Natřený dřevěný přístřešek »

Nový dřevěný přístřešek (nejen) pro cyklisty pod Bělovem.

Marek Přecechtěl - 22.11.2020 - Bělov cyklostezka

Nový dřevěný přístřešek »

Instalace nového dřevěného přístřešku (nejen) pro cyklisty pod Bělovem.

Marek Přecechtěl - 6.9.2020 - Bělov cyklostezka

Práce na cyklistickém odpočívadle »

Původní dřevěné cyklistické odpočívadlo pod Bělovem bylo postaveno v roce 2006. Tehdy s plnou finanční podporou...

Marek Přecechtěl - 2.5.2020 - Bělov cyklostezka

Instalace ochranné sítě »

27. září proběhla instalace ochranné sítě na zábradlí vjezdu na cyklostezku.

Marek Přecechtěl - 9.10.2018 - cyklostezka

Pamětní deska, cyklostezka »

Pamětní deska (ve Kvasicích, u fotbalového hřiště) cyklostezky podél Baťova kanálu: Kvasice – Bělov –...

Marek Přecechtěl - 13.1.2018 - cyklostezka

Moravská stezka »

Poznejte kouzlo Moravy tip na na zážitkový víkend i dovolenou 300 km jedinečných zážitků Moravská stezka je cyklistická...

Marek Přecechtěl - 29.6.2016 - cyklostezka

Aby kolo byla radost »

Popularita cyklistické dopravy vytrvale roste. A to i díky infrastruktuře budované regiony, městy i obcemi. O to...

Marek Přecechtěl - 17.8.2015 - cyklostezka

Cyklostezka »

Nová cyklostezka mezi Otrokovicemi a Kvasicemi. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v bělovském...

Marek Přecechtěl - 2.11.2014 - cyklostezka

Počet cyklistů a pěších na cyklostezce »

V příloze naleznete aktuální podrobný stav počtu cyklistů a chodců využívajících cyklostezku Baťova kanálu od ledna do...

Marek Přecechtěl - 29.9.2014 - Baťův kanál cyklostezka statistika

Cyklostezka do Kvasic se otevírá koncem září »

Dne 15. května byla zahájena a nyní už je dokončena stavba cyklostezky podél Baťova kanálu –...

Marek Přecechtěl - 24.9.2014 - cyklostezka

Cyklostezka: Kvasice – Bělov – Otrokovice »

V minulých týdnech začala stavba „cyklostezky podél Baťova kanálu – Otrokovice – Bělov – Kvasice“ (předání staveniště...

Marek Přecechtěl - 1.7.2014 - Baťův kanál cyklostezka

Cyklostezka do Zlína »

Dlouho očekávaná stavba cyklostezky Otrokovice – Zlín začne v březnu příštího roku. Vyplývá to ze smlouvy o dílo,...

Marek Přecechtěl - 1.1.2014 - cyklostezka

Cyklostezka Kvasice – Bělov »

Na úzké, hrbolaté a zároveň velmi frekventované cestě mezi Otrokovicemi a Kvasicemi to prakticky každý den zavání...

Marek Přecechtěl - 17.8.2012 - Baťův kanál cyklostezka starosta

Nová cyklostezka podél Baťova kanálu »

Do konce února by chtěla otrokovická radnice vybrat dodavatele na vybudování cyklostezky podél Baťova kanálu. Mluvčí...

Marek Přecechtěl - 26.2.2009 - Baťův kanál cyklostezka

Cyklostezka do Kvasic »

Kroměřížská radnice se bude ucházet o evropské finanční prostředky na realizaci cyklostezky vedoucí po koruně hráze...

Marek Přecechtěl - 6.2.2008 - cyklostezka

Cyklostezka do Kvasic »

Kroměříž připravuje stavbu cyklostezky vedoucí z města podél břehu řeky Moravy do Kvasic. Asi dvanáctikilometrový úsek...

Marek Přecechtěl - 17.10.2007 - cyklostezka

Cyklostezku by uvítali kolaři i obce »

Už za několik let snad bude možné nasednout na kolo a procestovat celé Zlínsko po cyklostezkách. To alespoň slibuje...

Marek Přecechtěl - 18.7.2007 - cyklostezka

Cyklistické odpočívadlo »

Marek Přecechtěl - 17.6.2006 - cyklostezka

Pracovní skupina cyklostezky »

ve věci přípravy cyklostezky Kroměříž – Uherský Ostroh, konané dne 20.10.2005 v Kroměříži Zápis z informativní a...

Marek Přecechtěl - 25.10.2005 - cyklostezka