Zasedání obecního zastupitelstva

  • 30. ledna 2019
  • Marek Přecechtěl

Ve středu 30. ledna proběhlo 4. zasedání obecního zastupitelstva Bělov.

Zasedání byl přítomen ing. Foukal - oprávněná osoba jež zastupuje obec jakožto provozovatele a majitele kanalizace.


Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Vítání občánků
Vítání občánků
Zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání obecního zastupitelstva

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Fotoalba z roku 2019