Cena vody pro rok 2015

  • vyvěšeno: 1.12.2014
  • sňato: 1.1.2015
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • cena vody

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházejících z finanční udržitelnosti realizovaných projektů - rekonstrukce ČOV Hulín, rekonstrukce ČOV Chropyně, rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 24.11. 2014, že s účinností od 1. ledna 2015 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

Cena bez DPH Cena vč. DPH 15%
Voda pitná 30,49 35,06
Voda odpadní 32,02 36,82
Cena celkem 62,51 71,88

Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní oproti roku 2014 je celkem o 2,26 Kč, tj. o 3,25 % včetně DPH. Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vypuštěné do veřejné kanalizace je 0,072 vč. DPH.

Cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody.

Cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je zásadně ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. Společnosti se podařilo získat přes 213 mil. Kč na vybudování nové a rekonstrukci stávající vodárenské infrastruktury.

Jednou z podmínek přijetí dotací bylo zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí pro vodu pitnou a vodu odpadní dle finančních analýz. Podmínka je splněna, pokud budou ceny pro vodu pitnou a odpadní dosahovat stanového cenového rozmezí, v opačném případě by nedodržení podmínky mohlo vést ke vrácení části či celé dotace. Finanční udržitelnost projektu musí být zabezpečena po dobu 10 let od ukončení realizace akce.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Výzva občanům
Výzva občanům
Přihlášení a odhlášení auta
Přihlášení a odhlášení auta