Pozvánka: 21. zasedání

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 14. dubna 2021 v 17. hodin na OÚ Bělov.

Program:

 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení 20. zasedání ZO Bělov
 4. Závěrečný účet roku 2020
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene „Kabel NN Bělaška“
 6. Pachtovní smlouvy ZD Kvasicko v k.ú.Bělov a k.ú.Kvasice
 7. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s TOT Otrokovice, a.s.
 8. Žádosti spolku - včelaři o dotaci na činnost v roce 2021
 9. Žádost Linky bezpečí, z.s.
 10. Záměr prodeje pozemku parc.č.541/39 v k.ú.Bělov
 11. Smlouva o poskytování hostingových služeb
 12. Společný plán dopravní obslužnosti na roky 2021-2027
 13. Nákup zahradní traktor
 14. Žádosti o změny územního plánu
 15. Opravy místních komunikací
 16. Zpřístupnění pozemku
 17. Výše stočného
 18. Různé
 19. Závěr

V Bělově 07.04.2021
Jiří Přecechtěl
Starosta obce

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení z 20. zasedání
Usnesení z 20. zasedání
Usnesení z 21. zasedání
Usnesení z 21. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.