Oznámení: zahájení územního řízení

  • vyvěšeno: 15.9.2021
  • sňato: 30.9.2021
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Dne 8.3.2021 podal Zlín Net, a.s., IČO 25313428, sídlem ul. Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, v zastoupení Ing. Jana Amchová, IČO 06159940, sídlem ul. Na Pavelce 108, Velíková, 763 14 Zlín 12 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Metropolitní síť Zlín Net – Bělov, páteřní trasa s přípoloží“

na pozemku: stavební parcela č. st. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely č. 8/3, 73/4, 73/5, 73/6, 213/2, 213/9, 213/10, 260/4, 552/3, 558/1, 558/8, 558/9, 558/16, 558/23, 558/24, 566/1, 567/1, 567/5,
567/6, 567/9, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 569/1, 645/3, 648/4, 747/1, 747/2, 765, 766, 805, 923, 933, 934, 935, 936, 938, 939, 941, 942, 977, 1003, 1007, 1010, 1142, 1206, 1218, 1329 a 1622 (vše ostatní plocha), 1081 (vodní plocha), 21 a 645/2 (obě ovocný sad), 9/2, 67/4, 67/5, 72/5 a 73/7 (vše zahrada), 65/3, 72/4, 358/3 a 359/4 (vše orná půda), 794, 795, 798, 799, 802, 803, 931, 1005, 1328 a 1623 (vše trvalý travní porost), vše v katastrálním území Bělov, pozemkové parcely č. 426/5, 426/48, 427/8, 427/23, 427/39, 427/40, 446/1 (vše ostatní plocha) a 2360/18 (vodní plocha), vše v katastrálním území Otrokovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Stanovení zapisovatele pro volby do poslanecké sněmovny
Stanovení zapisovatele pro volby do poslanecké...
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu...