Oznámení: zahájení územního řízení

  • vyvěšeno: 15.9.2021
  • sňato: 30.9.2021
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Dne 8.3.2021 podal Zlín Net, a.s., IČO 25313428, sídlem ul. Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, v zastoupení Ing. Jana Amchová, IČO 06159940, sídlem ul. Na Pavelce 108, Velíková, 763 14 Zlín 12 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Metropolitní síť Zlín Net – Bělov, páteřní trasa s přípoloží“

na pozemku: stavební parcela č. st. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely č. 8/3, 73/4, 73/5, 73/6, 213/2, 213/9, 213/10, 260/4, 552/3, 558/1, 558/8, 558/9, 558/16, 558/23, 558/24, 566/1, 567/1, 567/5,
567/6, 567/9, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 569/1, 645/3, 648/4, 747/1, 747/2, 765, 766, 805, 923, 933, 934, 935, 936, 938, 939, 941, 942, 977, 1003, 1007, 1010, 1142, 1206, 1218, 1329 a 1622 (vše ostatní plocha), 1081 (vodní plocha), 21 a 645/2 (obě ovocný sad), 9/2, 67/4, 67/5, 72/5 a 73/7 (vše zahrada), 65/3, 72/4, 358/3 a 359/4 (vše orná půda), 794, 795, 798, 799, 802, 803, 931, 1005, 1328 a 1623 (vše trvalý travní porost), vše v katastrálním území Bělov, pozemkové parcely č. 426/5, 426/48, 427/8, 427/23, 427/39, 427/40, 446/1 (vše ostatní plocha) a 2360/18 (vodní plocha), vše v katastrálním území Otrokovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy...
Usnesení z 24. zasedání
Usnesení z 24. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.