Provozování vodního lyžování

  • vyvěšeno: 26.7.2017
  • sňato: 26.8.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 85/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty (řeka Morava) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Opatření obecné povahy 28/2017
Opatření obecné povahy 28/2017
Zrušení místní příslušnosti
Zrušení místní příslušnosti