Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci

Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25. (bývalý obchod) za účelem zřízení zázemí pro eshop.

Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 01.09.2022.

Délka pronájmu: 12 měsíců
Náležitosti nabídky:

  1. Finanční podmínky pronájmu: cena nájmu stanovena 3 000 Kč/měsíc + 1 500 Kč/měsíc záloha energie (vodné + stočné, elektrická energie, plyn). Energie budou obcí vyfakturovány při vyúčtování od poskytovatelů energií (vodné + stočné, elektrická energie, plyn).
    Nájemné se platí měsíc dopředu, tzn. že podmínkou zahájení pronájmu je uhrazení dvou nájmů za měsíc září a říjen (9 000 Kč).
  2. Uveďte stručný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami. Nabídky budou hodnoceny především na základě výše uvedených kritérií. Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 01.08.2022 do 16:00 hodin na Obecním úřadu Bělov, č.p. 77.
    Nabídka k pronájmu musí být písemná v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat, nabídka pronájmu budovy č.p. 25 (obecní obchod).

Po uplynutí lhůty zveřejnění tohoto záměru bude návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou předložen vítěznému nájemci s termínem zahájení nájmu nejdříve od 01.09.2022 na dobu určitou v trvání 12 měsíců. Nájemní smlouva s nájemcem bude předložena k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Bělov dne 03.08.2022.

Obec Bělov si vyhrazuje právo odmítnutí nabídek a nevybrat žádného zájemce, zrušit výběrové řízení.

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška: rozvoj Zlínského kraje
Veřejná vyhláška: rozvoj Zlínského kraje
Pozvánka: 30. zasedání
Pozvánka: 30. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.