Záměr pronájmu: budova čp. 147

  • vyvěšeno: 20.12.2022
  • sňato: 23.1.2023
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • záměr pronájmu

Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 v k.ú. Bělov za účelem provozování klubové činnosti. Součástí předmětu nájmu je i část pozemku na p. č. 21 v k.ú. Bělov (přilehlé venkovní plochy kolem přístřešku pro muzikanty a tanečního vybetonovaného prostoru). Vymezení venkovních prostor bude součástí nájemní smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.2.2023.

Náležitosti nabídky:

  1. Finanční podmínky pronájmu: cena nájmu stanovena 1 000 Kč/měsíc + 3 000 Kč/měsíc záloha energie (plyn, voda, elektrická energie), poplatek za roční svoz odpadu 650 Kč, poplatek za stočné 1 800 Kč ročně. Energie budou obcí vyfakturovány při vyúčtování od poskytovatelů energií (plyn, voda, elektrická energie). Nájemné se platí měsíc dopředu, tzn. že podmínkou zahájení pronájmu je uhrazení dvou nájmů za měsíc únor a březen (8 000 Kč).
  2. Obec si vyhrazuje právo max. 1 x měsíčně (víkend pátek a sobota) umožnit konání akcí pro potřeby obce, obecních spolků a občanů obce. Musí být oznámeno obcí nejpozději do 20.dne kalendářního měsíce před měsícem ve kterém se má akce uskutečnit.
  3. Stručný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb, způsob provozu, provoz při obecních akcích apod.).

Nabídky budou hodnoceny především na základě výše uvedených kritérií. Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 23.01.2023 do 16:00 hodin na Obecním úřadu Bělov, č.p. 77.
Nabídka k pronájmu musí být písemná v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat, nabídka pronájmu obecního areálu“.

Po uplynutí lhůty zveřejnění tohoto záměru bude návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou předložen vítěznému nájemci s termínem zahájení nájmu nejdříve od 1.2.2023 na dobu určitou v trvání 12 měsíců. Nájemní smlouva s nájemcem bude předložena k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Bělov dne 25.01.2023.

Obec Bělov si vyhrazuje právo odmítnutí nabídek a nevybrat žádného zájemce, zrušit výběrové řízení.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení z 3. zasedání
Usnesení z 3. zasedání
Veřejná vyhláška: Šumbera Miroslav
Veřejná vyhláška: Šumbera Miroslav

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.