Rozpočtové opatření číslo 1/2020

Schváleno na 12. Zasedání ZO Bělov dne 29.4.2020 Usnesením č. 13/12/2020.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Záměr pronájmu, areál
Zveřejnění informací: vodné stočné