Časová osa událostí

2018

Rekonstrukce obecního areálu: strop, stěna.

Oplocení hřiště pod stráněmi.

Vybudování nového dětského hřiště na obecním areálu.

2017

Rekonstrukce místní komunikace ve "Vývozku" včetně usazení štěrbinových kanalizačních sběračů povrchových vod ze směru Kukla.

Virové nákaza afrického moru prasat, která se aktuálně vyskytuje ve Zlínském kraji.

V červenci bylo ukončeno provozování obecního obchodu. Poslední nájemkyně dala výpověď k 1.7.2017 (Blanka Vojtková) a do vypsaného výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.

Dočasné uzavření obecního areálu po koštu slivovice (statika).

Požár domu čp. 45.

2016

Začátkem prosince proběhla výměna pouličních světel, kterou spolufinancovala Teplárna Otrokovice.

Komplexní pozemkové úpravy.

30. října se stala nehoda osobního auta s nakladačem pod Bělovem na křižovatce Otrokovice, Kvasice u farmy.

V sobotu 10. září začaly práce na instalaci "železobetonového štěrbinového žlabu" s litinovým roštem, typu "I", který se používá pro průběžné soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních i pěších ploch. Z důvodu velkého množství nárazových srážek byla pro umístění vybrána cesta v místní části "Vývozek", mezi čp. 117 a čp. 29. Rozměry: délka 4.000 mm, šířka 200 mm, hloubka = 300 mm. Vtoková mříž: šedá litina.

5. července vypukl požár budovy č. 18 v průmyslové zóně v Otrokovicích, místní část Bahňák. Hustý černý kouř byl vidět až do Bělova.

Koncem července byla zahájena sanace mostu přes potok "Mojenu" za bělovským jezem. Doprava byla svedena do jednoho pruhu.

Během letních prázdnin proběhla úplná rekonstrukce mostu přes potok Široký (Silnice III / 36760 Bělov, Most ev. 4. 36740-1). Se stavbou souvisela úplná uzavírka komunikace Bělov - Žlutava.

Oprava pomníku padlých (před obecním úřadem) za první světové války (vyčištění, přetření bílou barvou, zvýraznění textu na pomníku). Realizoval Libor Blažek.

90. let trvání sboru SDH.

25. dubna byla nainstalována nová pamětní deska k uctění památky padlých rumunských vojáků při osvobozování obce na konci 2. světové války. Autor desky: František Vodehnal, autor konstrukce: Zdeněk Janík, umělecký kovář

Vybudování nové betonové desky pro hasičské závody na hřišti pod stráněmi.

Stavba garáže pro komunální techniku a dalšího zázemí za obecním úřadem.

Během března proběhla renovace parket (včetně broušení) ve společenské místnosti OÚ Bělov. Realizoval: Miroslav Škrabal, Tlumačov. Následovalo vymalování.

2015

30.9.2015 proběhl prodej obecního traktoru ZETOR za cenu 150.000 Kč

Obec získala dotaci na nákup nové komunální techniky „Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží“ (Prioritní osa 4). Přesný název projektu: „Svoz bioodpadů a technické vybavení kompostárny v obci Bělov“. Obec během vyřizování celého projektu zastupovala firma: Alnio Group s.r.o. Dodavatel techniky: Zálesí, a.s., Luhačovice Uherskobrodská 119. Datum uzavření smlouvy, nákupu: 3.8.2015. Celkolvá cena techniky: 2.684.403 Kč

Ve dnech 24. – 26.7.2015 se konalo Mistroství České Republiky v drezúře dětí, juniorů a seniorů. Alexandra Hanáčková s koněm Well Done se stala MISTRINÍ ČR v kategorii mladších juniorů.

Na Mistroství České Republiky ve skocích dětí a juniorů se Alexandra Hanáčková s hřebcem Clann z Jezdeckého klubu RAMIR Bělov, v kategorii mladších juniorů, umístila na 2. místě.

21. července vypukl požár z nedbalosti při pálení trávy na pozemku (212/1 Lasota Jiří Ing. a Lasotová Danuše Mgr.) poblíž rodinného domu čp. 124, Vaňková Emilie, který byl následně ohněm zasažen.

Od pátku 30. ledna byl zahájen provoz bezdrátového rozhlasu včetně srážkoměru umístěného na budově obchodu.

2. března založení klubu mladých hasičů při sboru dobrovolných hasičů Bělov. 7 přihlášených členů.

2014

Zahájení instalace bezdrátového rozhlasu a povodňového digitálního plánu za necelý 1 mil. Kč.

26. září byla slavnostně otevřena cyklostezka podél Baťova kanálu – Otrokovice – Bělov – Kvasice. Nová trasa měří 4,5 kilometru.

Repas hasičského automobilu - od května do začátku září udělala firma fireTITAL, s.r.o. na vozidle CAS 25 RTHP Škoda 706, SDH Bělov: vyvaření zkorodovaných částí vozu, instalaci světelné signalizace a sirény vč. doplňků, opravu nádrže na vodu, nový lak, vyvedení výfuku nad nástavbu vozidla, úpravu horní plošiny a ostatních komponentů nástavby.

V anketě o nejlepšího koně a jezdce roku 2013 (hlasovala odborná komise jmenovaná drezurní komisí ČJF) se v kategorii dětí umístila na prvním místě Hanáčková Alexandra z Bělova.

2013

Vandalové zničili dřevěné posezení u studánky, které bylo následně zrušeno.

Od 1. prosince začala do obce dojíždět autobusová linka 55 městské hromadné dopravy Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice.

Ve čtvrtek 5. září byla slavnostně spuštěna malá vodní elektrárna na Bělovském jezu. Výkon elektrárny je teoreticky dvakrát 810 kilowattů, tj. 1,62 megawattu. Záleží od průtoku vody. Celé dílo stálo více než 100 milionů,

V úterý 19. února předal náměstek ministra vnitra Robert Ledvinka cenu Parádní Web 2012 obci Bělov,

Obec vstoupila do místní akční skupiny Jižní Haná (6.2.2013),

2012

od 1. října je obec zařazena pod obvodní oddělení Policie ČR Otrokovice (vedoucího oddělení: npor. Mgr. Milan Trpík, zástupce vedoucího oddělení: npor. Ing. Zdeněk Civáň).

v říjnu Povodí Moravy, s.p. vypustilo jezovou zdrž Spytihněv; v říčním korytě zůstal celý měsíc říjen jen asi půl metru vody; plánovaná "srážka" byla využita pro kontrolu a údržbu provozu vodního díla Spytihněv,

dostavba malé vodní elektrárny Bělov, termín realizace 15.6.2012 - 30.5.2013, investor: MEXIM CONSULTING spol. s r.o., Betlémské náměstí 6, Praha 1, zhotovitel: JC STAV s.r.o., Altýře 1471/1A, Kroměříž, předpokládaný výkon 1.8 MW,

ve středu 27. června byl propojen nově vybudovaný plynovodní řad Bělov na stávající středotlaký plynovod v obci Nová Dědina, Kopaniny,

oprava povrchu vozovky na silnici III/36745, úsek Bělov - Otrokovice, květen - červen,

oprava povrchu vozovky na silnici III/36740, úsek Kvasice - Bělov, od 16.04.2012 do 6.5.2012

10. ročník koštu slivovice

2011

22.12. proběhla kolaudace plynovodu.

prodej významné části obecních pozemků (lokalita "Kopce" 645/2, 645/3, 645/7 o celkové výměře 53.362m2) panu ing. Radku Hegerovi Ph.D. (pozemky určeny především na stavbu rodinných domů),

obnovení prací na vodní elektrárně na Moravě,

prodej staršího hasičského auta do Velké nad Veličkou (rok výroby cca 1960) 25.8.2011 za 35.000 Kč,

nákup novějšího hasičského auta od SDH Kvasice, červenec 2011, (rok výroby cca 1985) za 65.000 Kč,

Bělovský občan Julian Overall pořídil videozáznam obecní kulturní akce "Stavění májky", která byla následně odvysílána v Americe na "Czech American TV" v sekci české tradice - viz archiv catvusa.com,

2011 dokončení plynofikace obce, vybudování přípojek občanům,

2010

Alexandra Hanáčková skočila 5. v celostátní soutěži "Mistrovství ČR Pony 2010" konané ve Zduchovicích (členka jezdeckého oddílu Ramir)

obec zažila dvoje povodně, které se opakovaly v měsíčním intervalu, postiženy byly hlavně domy ležící v bezprostředním okolí řeky Moravy a potoka (rodiny Tihelkova, Petříkova),

2009

obec byla vybrána do projektu "Moravská rodina", ČS rozhlasu Brno

v katastru obce si vybudoval Model klub Otrokovice, o.s. letiště pro pouštění leteckých modelů, používané také pro motorová rogala,

Farma Bělov, ZD Kvasicko ukončilo svou činnost v živočišné výrobě. Novým majitelem většiny zemědělského areálu se stala FARMA Bělov s.r.o., která má záměr nabízet volnočasové aktivity pro širokou veřejnost včetně jezdeckého oddílu Ramir,

2006

Zhotovení vyšívaného obecního praporu a znaku, firma "Řemesla K.K. Březolupy".

přemístění obecního úřadu do budovy bývalé obecní školy, Bělov čp. 77

2005

Zahájení provozu areálu, provozuje nejprve Ján Bušo, pak R. Galatík a Tomeček.

Nový chodník k obecnímu úřadu.

Další opravy zvonice, barevná omítka, prováděl Ján Bušo a František Nohal. Oplechování Richard Vaněk.

2004

Úprava prostoru u kříže u vjezdu do obce (křižovatka - Otrokovice, Kvasice, Bělov), o který se starala dříve Františka Novotná čp. 95.

Velká rekonstrukce zvonice, položeno nové novodurové potrubí, svedeno do šachty kanalizace, prováděl a organizoval především Alois Daněk.

2003

Firma České lesy zbudovaly posezení u bělovské studánky, u Moravy.

Obec získala vlajku a znak obce, právo užívat vlajku a znak obci Bělov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18.6.2003. Návrh znaku obce vychází z obecní kulaté pečetě z roku 1748 (orací rádlo v reliéfu půdy s jedním kolečkem, dvě držadla, na obloze 5 hvězd se sluncem, s nápisem okolo: "obec dědina Bielov 1748").

Bělov patří pod pověřenou obec Otrokovice, změněn okres (Zlín), většina úřadů přemístěna pro obec v Otrokovicích, pošta zůstala Kvasice, většina dětí chodí do základní školy Otrokovice

2002

starosta Jiří Přecechtěl

2001

Celorepublikové sčítání lidu a domů.

založen jezdecký oddíl Ramir o.s. (na farmě Bělov), založeno Mirkou Klvačovou a Radanou Hanáčkovou (odtud i název RAdanaMIRka)

2000

V obecní knihovně je 2 800 knih.

Nákup auta Škoda CAS s vodním dělem z Nového Města nad Metují, 140.000 Kč.

Prodej hasičského vozu Tatra 805 do Kvasic, pan Korytář.

1998

Opětovný pokus o otevření hostince ("Hospoda u žida"), majitel Plšek ze Zlína, autodopravce. Ke konci roku hospoda úplně zrušena.

starosta Vladimír Kadlčík

1997

začátkem července záplavy, které postihly domy bezprostředně ležící v okolí řeky Moravy, nejvíce postižena byla rodina Tihelkova

1996

Uzavření hostince 1. prosince kvůli malé návštěvnosti.

Rozvedení telefonních kabelů po obci, přípojky k domům, prováděla firma TELECOM, vedoucí prací Ing. Jiří Coufal. Práce probíhaly od října do prosince. Kabel se táhl z Kvasic.

1995

Postavení nového sušáku na hadice před zbrojnicí.

Nová telefonní budka, před obecním úřadem.

1994

zahájení budování státního vodovodu, přivaděč vody z Nové Dědiny

1989

kolaudace obecního obchodu

1986

odhalení pomníku "Obětem 2. světové války"

starosta Eduard Švec

zahájení prací na obecním obchodu

1979

založení ČSŽ Bělov (13. členek)

zrušení obecní školy

vybudování točny a autobusové zastávky

1976

starosta Ing. Miroslav Klvač

1975

založení Sboru pro občanské záležitosti

1970

stavba obecního areálu

vybudování struskoviště z Teplárny Otrokovice, regulace potoka Široký

1969

Vyasfaltování cesty na Žlutavu, zpevnění mostu přes potok Široký.

1966

vybudování asfaltové křižovatky a komunikace Bělov - Otrokovice.

dokončení a spuštění bělovského jezu,

1964

starosta Josef Kotásek

1962

vyasfaltování cesty přes "dědinu".

1961

zahájení prací na stavbě jezu na řece Moravě, včetně úpravy koryta řeky a vybudování mostu do Otrokovic.

Vybudování vodní nádrže v Kopánkách.

Stavba teletníku, 7 zedníků. 41.000 ks cihel, 15 m3 dřeva. Celková cena teletníku 159.118 Kč.

1960

Půjčování knih se těší velké oblibě, půjčuje se na 400 knih během zimy. Knihovnice Alena Daňková a Marie Novotná.

1959

Dokončení elektroinstalací na kravíně.

1958

Dokončení střechy kravína, 12. října.

Stavba drůbežárny v areálu JZD Bělov byla zahájena 23. dubna.

starosta František Samsonek

1957

Zahájení stavby kravína, tehdejší JZD, z 60.000 ks pálených cihel.

Vybudování zdi u domu Stanislava Svobody na Kopánkách (cca 2 m vysoká)

1956

Syn drobného rolníka Josefa Chovance - Josef Chovanec mladší se zúčastnil olympijských her v Melbourne, Austrálii, v boxu (lehká váha, 60Kg). Skončil díky zranění ve druhém kole. Vyřadil jej Anthony Byrne (IRL).

Zahájení fungování autobusové linky Bělov, Kvasice, Kroměříž.

1955

vybudování obecního vodovodu

1954

Oprava školy, výměna oken za 13.500 Kč.

1952

Vytvoření protipožární nádrže u zvonice.

1951

Během roku 1951 se prostavělo na obecních budovách a dalších činnostech na 500.000 Kč.

Instalace veřejného rozhlasu.

Stavba "nadstavby MNV" nad hasičským skladištěm, dnešní hasičská zbrojnice. Obec dostala 75.000 Kč. Stavba byla zahájena přesně 25.6.1951. Technické vedení bylo svěřeno Karlu Zlámalovi.

1946

starosta Václav Štěbra

1945

starosta Alois Pánek, Vilém Janík

osvobození obce 3. května

1943

starosta Petr Řezníček

1942

starosta František Novotný č.6

1940

zavedení letního času, 1. dubna

1939

Od 18. března se jezdí na silnici vpravo.

1938

elektrifikace obce (celkem 148.600 Kč, z toho 7.000 Kč veřejné osvětlení, 20.000 Kč přípojky)

1937

pomník obětem 1. světové války

1932

starosta František Janiš

1931

starosta Antonín Novotný

přivedení telefonu do hostince p. Janiše

1929

vybudování částečné kanalizace obce

1927

V obecní knihovně je 620 svazků. Ve čtenářském spolku Svatopluk je 73 členů, z toho 59 mužů a 14 žen.

1926

založení SDH Bělov

1924

obecní škola měla dvě třídy

divadelní spolek Domovina,

1923

V tomto roce bylo v obci 85 čísel popisných.

1914

vybudování odbočky na Žlutavu

divadelní spolek Omladina

1906

starosta Jan Daněk

1903

starosta František Novotný

1902

divadelní spolek

1900

starosta Josef Brázdil

1899

Požár v Kopánkách na čísle 35, 70. Uhořel dráteník.

1897

starosta Vincenc Daněk

1895

Založení čtenářského spolku Svatopluk, 27. srpna, založili František Novotný a učitel František Procházka. Na začátku měl 20 členů (jen mužů).

1883

budování hlavní zpevněné silnice do Kvasic (1883 - 1885)

1882

Založení Obecné knihovny.

V tomto roce bylo v obci 69 čísel popisných.

Otevření obecné školy, 72 žáků.

1881

Postavení obecné školy, za starosty Františka Novotného a předsedy místní školní rady Jana Kadlčíka. Stavil Josef Václavek z Kvasic.

1877

13. června požár pod zvonicí.

1874

starosta Tomáš Droběna

polovina obce vyhořela

1868

Povinná školní docházka, děti chodily do Kvasic.

1861

postaven kamenný kříž stojící vedle silnice z Kvasic do Bělova

1858

starosta Martin Štěbra

1856

V tomto roce bylo v obci 55 čísel popisných.

1850

kovové razítko obecní samosprávy, v pečetním poli pluh

1846

postaven dřevěný kříž z dubového dřeva, figura Spasitele byla namalována na plechu, tento kříž stojí nad Bělovem v poli u chodníka z Nového Dvora do Bělova, posvěcen byl farářem Josefem Bílem, obec Bělov se zavázala reversem ze dne 21.června 1846 se o tento kříž starat

1777

starosta Jan Novotný

1775

V tomto roce bylo v obci 44 čísel popisných.

V tomto roce bylo v obci dle dochovaných listin 12 sedláků.

starosta Fabián Brázdil

postavení zvonice na návsi

1774

starosta Matěj Galatík

1756

starosta Fabián Brázdil

1573

německy Bielow

přejmenování na Bělov,

1511

získal Bělov Jiří Albrecht ze Šternberka a na Holešově

1490

jméno obce Bielow

1434

koupil Bělov Jan Kužel z Žeravic

1365

součást kvasického panství, patřil pánům z Benešova

Byelow,

1141

Jméno obce: Nabeloue

První doložená písemná zmínka o obci je v listině soupisu majetku olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (1083–1150), která však není datovaná. Listina uvádějící majetky olomouckého biskupství vzniká u příležitosti přenesení biskupského sídla na území Olomouce od kostela sv. Petra k dnešní katedrále sv. Václava. Listina je publikována v CDB I, č. 115, s. 116 - 123 jako listina vydaná v roce 1131. Nejnověji V. Bistřický především v článku Datování Zdíkovy listiny. In: Mikulovská sympozia 78, Praha 1979, s. 33- 35 a ve studii Písemnosti olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, SAP 33, 1983, s. 32 - 74 datoval listinu až do roku 1141. Tato datace byla přijata mnoha badateli, ale má i své odpůrce. Nové datum zpochybňuje např. J. Žemlička, Čechy v době knížecí, Praha 1997, s. 246 - 247. Přijímáme datum V. Bistřického.