Časová osa událostí

2024
Rekonstrukce „Silnice III/ 36740: BĚLOV, průtah obcí", likvidace staré kanalizace, pokládka nové kanalizace, pokládka optiky, chránička pro veřejné osvětlení, sběrače vody, nový chodník, okrajnice, úplná rekosntrukce komunikace.
Výběr okrasného dřevěného vítacího pylonu na křižovatku na úrovni Farmy Bělov.
Instalace rekonstruovaného Horního kříže, úprava posezení a celé této oblasti.
2023
Rekonstrukce „SILNICE III/36740: BĚLOV – ŽLUTAVA"
Poprvé se jela rychlostní zkouška Barum Czech Rally Zlín přes Bělov.
Vodohospodářská opatření: SO 01 Vodní nádrže VN1, SO 02 Polní cesta DC 26, SO 03 Ochranný příkop OP, SO 04 Ochranný příkop OP2, SO 05 Interakční prvek IP4
Oprava komunikace: Kobylisko
Oprava Horního kříže. Demontování kvůli protipovodňovým opatřením, budování odvodňovacího příkopu Kukla.
2022
Kolaudace nové kanalizace.
Slavnostní otevření Stezky "Branou do Chřibů: Otrokovice – Žlutava – Nová Dědina – Bělov“
2021
Výsadba ovocných dřevin poblíž plotu bělovské farmy.
Vytvořeny turistické trasy "Cestou branou do Chřibů".
COVID-19
23. března byla zahájena důležitá investiční akce "Odkanalizování obce Bělov". Po dlouhých 11. letech díky mnoha spolupracovníkům. 13. srpna začaly zkoušky výtlačného kanalizačního potrubí. Zahajování provozu od 22. listopadu, testovací provoz pro občany od 1.1.2022. Připojeno je cca 90 domů. Dodavatelem stavby: SMO Otrokovice, vysoutěžená cena: 11.920.000 Kč.
Sčítání lidu 2021.
Pokácení dřevin v zatáčce u obecního úřadu.
Nová podlaha v obecní knihovně Bělov.
Odstranění nánosů na ledolamu moravní lávky.
2020
COVID-19
Demontáž telefonní budky u hasičské zbrojnice 8.8.2020.
Nové cyklistické odpočívadlo, vybetonování základové desky.
Instalace nové vodoměrné šachty na obecním areálu.
Územní plán Bělov – byl vydán Zastupitelstvem obce Bělov dne 29.04.2020, účinnosti nabyl 19.05.2020.
Výměna dřevěných desek na sezení na autobusové zastávce (na točně).
2019
Zahájení územního řízení RD Bělov lokalita Kopce.
Zasazení 3. stromů svobody - lípy, 1 ks u pomníku padlých 2. sv. války, 2 ks u hřiště pod stráněmi.
Oprava části lávky pro pěší přes řeku Moravu. Byla opravena část lávky přes suchý polder.
V pátek 25. října proběhlo částečné dokončení (cca 100 m) povrchu komunikace ve Vývozku od č.p. 30 po č.p. 29.
Teplárna Otrokovice požádala o prodloužení ukládání popílku do odkaliště o dalších 10 let.
Byla uspořádána brigáda na obecním areále: výměna laveček, úprava terénu.
Zahájení fungování bělovského klubu.
2018
Rekonstrukce obecního areálu (nová přístavba): strop, stěna.
Oplocení hřiště pod stráněmi.
Vybudování nového dětského hřiště na obecním areálu.
2017
Rekonstrukce místní komunikace ve "Vývozku" včetně usazení štěrbinových kanalizačních sběračů povrchových vod ze směru Kukla.
Virová nákaza afrického moru prasat, která se aktuálně vyskytuje ve Zlínském kraji.
V červenci bylo ukončeno provozování obecního obchodu. Poslední nájemkyně dala výpověď k 1.7.2017 (Blanka Vojtková) a do vypsaného výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
Dočasné uzavření obecního areálu po koštu slivovice (statika).
Požár domu čp. 45.
2016
Začátkem prosince proběhla výměna pouličních světel, kterou spolufinancovala Teplárna Otrokovice.
Zasazení památeční lípy naproti budovy OÚ Bělov.
Komplexní pozemkové úpravy.
30. října se stala nehoda osobního auta s nakladačem pod Bělovem na křižovatce Otrokovice, Kvasice u farmy.
V sobotu 10. září začaly práce na instalaci "železobetonového štěrbinového žlabu" s litinovým roštem, typu "I", který se používá pro průběžné soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních i pěších ploch. Z důvodu velkého množství nárazových srážek byla pro umístění vybrána cesta v místní části "Vývozek", mezi čp. 117 a čp. 29. Rozměry: délka 4.000 mm, šířka 200 mm, hloubka = 300 mm. Vtoková mříž: šedá litina.
5. července vypukl požár budovy č. 18 v průmyslové zóně v Otrokovicích, místní část Bahňák. Hustý černý kouř byl vidět až do Bělova.
Koncem července byla zahájena sanace mostu přes potok "Mojenu" za bělovským jezem. Doprava byla svedena do jednoho pruhu.
Během letních prázdnin proběhla úplná rekonstrukce mostu přes potok Široký (Silnice III / 36760 Bělov, Most ev. 4. 36740-1). Se stavbou souvisela úplná uzavírka komunikace Bělov - Žlutava.
Oprava pomníku padlých (před obecním úřadem) za první světové války (vyčištění, přetření bílou barvou, zvýraznění textu na pomníku). Realizoval Libor Blažek.
90. let trvání sboru SDH.
25. dubna byla nainstalována nová pamětní deska k uctění památky padlých rumunských vojáků při osvobozování obce na konci 2. světové války. Autor desky: František Vodehnal, autor konstrukce: Zdeněk Janík, umělecký kovář
Vybudování nové betonové desky pro hasičské závody na hřišti pod stráněmi.
Stavba garáže pro komunální techniku a dalšího zázemí za obecním úřadem.
Během března proběhla renovace parket (včetně broušení) ve společenské místnosti OÚ Bělov. Realizoval: Miroslav Škrabal, Tlumačov. Následovalo vymalování.
2015
30.9.2015 proběhl prodej obecního traktoru ZETOR za cenu 150.000 Kč
Obec získala dotaci na nákup nové komunální techniky „Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží“ (Prioritní osa 4). Přesný název projektu: „Svoz bioodpadů a technické vybavení kompostárny v obci Bělov“. Obec během vyřizování celého projektu zastupovala firma: Alnio Group s.r.o. Dodavatel techniky: Zálesí, a.s., Luhačovice Uherskobrodská 119. Datum uzavření smlouvy, nákupu: 3.8.2015. Celkolvá cena techniky: 2.684.403 Kč
Ve dnech 24. – 26.7.2015 se konalo Mistroství České Republiky v drezúře dětí, juniorů a seniorů. Alexandra Hanáčková s koněm Well Done se stala MISTRINÍ ČR v kategorii mladších juniorů.
Na Mistroství České Republiky ve skocích dětí a juniorů se Alexandra Hanáčková s hřebcem Clann z Jezdeckého klubu RAMIR Bělov, v kategorii mladších juniorů, umístila na 2. místě.
21. července vypukl požár z nedbalosti při pálení trávy na pozemku (212/1 Lasota Jiří Ing. a Lasotová Danuše Mgr.) poblíž rodinného domu čp. 124, Vaňková Emilie, který byl následně ohněm zasažen.
Od pátku 30. ledna byl zahájen provoz bezdrátového rozhlasu včetně srážkoměru umístěného na budově obchodu.
2. března založení klubu mladých hasičů při sboru dobrovolných hasičů Bělov. 7 přihlášených členů.
2014
Zahájení instalace bezdrátového rozhlasu a povodňového digitálního plánu za necelý 1 mil. Kč.
26. září byla slavnostně otevřena cyklostezka podél Baťova kanálu – Otrokovice – Bělov – Kvasice. Nová trasa měří 4,5 kilometru.
Repas hasičského automobilu - od května do začátku září udělala firma fireTITAL, s.r.o. na vozidle CAS 25 RTHP Škoda 706, SDH Bělov: vyvaření zkorodovaných částí vozu, instalaci světelné signalizace a sirény vč. doplňků, opravu nádrže na vodu, nový lak, vyvedení výfuku nad nástavbu vozidla, úpravu horní plošiny a ostatních komponentů nástavby.
V anketě o nejlepšího koně a jezdce roku 2013 (hlasovala odborná komise jmenovaná drezurní komisí ČJF) se v kategorii dětí umístila na prvním místě Hanáčková Alexandra z Bělova.
2013
Vandalové zničili dřevěné posezení u studánky, které bylo následně zrušeno.
Od 1. prosince začala do obce dojíždět autobusová linka 55 městské hromadné dopravy Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice.
Ve čtvrtek 5. září byla slavnostně spuštěna malá vodní elektrárna na Bělovském jezu. Výkon elektrárny je teoreticky dvakrát 810 kilowattů, tj. 1,62 megawattu. Záleží od průtoku vody. Celé dílo stálo více než 100 milionů,
V úterý 19. února předal náměstek ministra vnitra Robert Ledvinka cenu Parádní Web 2012 obci Bělov,
Obec vstoupila do místní akční skupiny Jižní Haná (6.2.2013),
2012
od 1. října je obec zařazena pod obvodní oddělení Policie ČR Otrokovice (vedoucího oddělení: npor. Mgr. Milan Trpík, zástupce vedoucího oddělení: npor. Ing. Zdeněk Civáň).
v říjnu Povodí Moravy, s.p. vypustilo jezovou zdrž Spytihněv; v říčním korytě zůstal celý měsíc říjen jen asi půl metru vody; plánovaná "srážka" byla využita pro kontrolu a údržbu provozu vodního díla Spytihněv,
dostavba malé vodní elektrárny Bělov, termín realizace 15.6.2012 - 30.5.2013, investor: MEXIM CONSULTING spol. s r.o., Betlémské náměstí 6, Praha 1, zhotovitel: JC STAV s.r.o., Altýře 1471/1A, Kroměříž, předpokládaný výkon 1.8 MW,
ve středu 27. června byl propojen nově vybudovaný plynovodní řad Bělov na stávající středotlaký plynovod v obci Nová Dědina, Kopaniny,
oprava povrchu vozovky na silnici III/36745, úsek Bělov - Otrokovice, květen - červen,
oprava povrchu vozovky na silnici III/36740, úsek Kvasice - Bělov, od 16.04.2012 do 6.5.2012
10. ročník koštu slivovice
2011
22.12. proběhla kolaudace plynovodu.
prodej významné části obecních pozemků (lokalita "Kopce" 645/2, 645/3, 645/7 o celkové výměře 53.362m2) panu ing. Radku Hegerovi Ph.D. (pozemky určeny především na stavbu rodinných domů),
obnovení prací na vodní elektrárně na Moravě,
prodej staršího hasičského auta do Velké nad Veličkou (rok výroby cca 1960) 25.8.2011 za 35.000 Kč,
nákup novějšího hasičského auta od SDH Kvasice, červenec 2011, (rok výroby cca 1985) za 65.000 Kč,
Bělovský občan Julian Overall pořídil videozáznam obecní kulturní akce "Stavění májky", která byla následně odvysílána v Americe na "Czech American TV" v sekci české tradice - viz archiv catvusa.com,
2011 dokončení plynofikace obce, vybudování přípojek občanům,
Sčítání lidu 2011.
2010
Alexandra Hanáčková skočila 5. v celostátní soutěži "Mistrovství ČR Pony 2010" konané ve Zduchovicích (členka jezdeckého oddílu Ramir)
obec zažila dvoje povodně, které se opakovaly v měsíčním intervalu, postiženy byly hlavně domy ležící v bezprostředním okolí řeky Moravy a potoka (rodiny Tihelkova, Petříkova),
2009
obec byla vybrána do projektu "Moravská rodina", ČS rozhlasu Brno
v katastru obce si vybudoval Model klub Otrokovice, o.s. letiště pro pouštění leteckých modelů, používané také pro motorová rogala,
Farma Bělov, ZD Kvasicko ukončilo svou činnost v živočišné výrobě. Novým majitelem většiny zemědělského areálu se stala FARMA Bělov s.r.o., která má záměr nabízet volnočasové aktivity pro širokou veřejnost včetně jezdeckého oddílu Ramir,
2006
Zhotovení vyšívaného obecního praporu a znaku, firma "Řemesla K.K. Březolupy".
přemístění obecního úřadu do budovy bývalé obecní školy, Bělov čp. 77
2005
Zahájení provozu areálu, provozuje nejprve Ján Bušo, pak R. Galatík a Tomeček.
Nový chodník k obecnímu úřadu.
Další opravy zvonice, barevná omítka, prováděl Ján Bušo a František Nohal. Oplechování Richard Vaněk.
2004
Úprava prostoru u kříže u vjezdu do obce (křižovatka - Otrokovice, Kvasice, Bělov), o který se starala dříve Františka Novotná čp. 95.
Velká rekonstrukce zvonice, položeno nové novodurové potrubí, svedeno do šachty kanalizace, prováděl a organizoval především Alois Daněk.
2003
Firma České lesy zbudovaly posezení u bělovské studánky, u Moravy.
Obec získala vlajku a znak obce, právo užívat vlajku a znak obci Bělov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18.6.2003. Návrh znaku obce vychází z obecní kulaté pečetě z roku 1748 (orací rádlo v reliéfu půdy s jedním kolečkem, dvě držadla, na obloze 5 hvězd se sluncem, s nápisem okolo: "obec dědina Bielov 1748").
Bělov patří pod pověřenou obec Otrokovice, změněn okres (Zlín), většina úřadů přemístěna pro obec v Otrokovicích, pošta zůstala Kvasice, většina dětí chodí do základní školy Otrokovice
2002
starosta Jiří Přecechtěl
2001
Celorepublikové sčítání lidu a domů.
založen jezdecký oddíl Ramir o.s. (na farmě Bělov), založeno Mirkou Klvačovou a Radanou Hanáčkovou (odtud i název RAdanaMIRka)
2000
V obecní knihovně je 2 800 knih.
Nákup auta Škoda CAS s vodním dělem z Nového Města nad Metují, 140.000 Kč.
Prodej hasičského vozu Tatra 805 do Kvasic, pan Korytář.
1998
Opětovný pokus o otevření hostince ("Hospoda u žida"), majitel Plšek ze Zlína, autodopravce. Ke konci roku hospoda úplně zrušena.
starosta Vladimír Kadlčík
1997
začátkem července záplavy, které postihly domy bezprostředně ležící v okolí řeky Moravy, nejvíce postižena byla rodina Tihelkova
1996
Uzavření hostince 1. prosince kvůli malé návštěvnosti.
Rozvedení telefonních kabelů po obci, přípojky k domům, prováděla firma TELECOM, vedoucí prací Ing. Jiří Coufal. Práce probíhaly od října do prosince. Kabel se táhl z Kvasic.
1995
Postavení nového sušáku na hadice před zbrojnicí.
Nová telefonní budka, před obecním úřadem.
1994
zahájení budování státního vodovodu, přivaděč vody z Nové Dědiny
1989
kolaudace obecního obchodu
1986
odhalení pomníku "Obětem 2. světové války"
starosta Eduard Švec
zahájení prací na obecním obchodu
1979
založení ČSŽ Bělov (13. členek)
zrušení obecní školy
vybudování točny a autobusové zastávky
1976
starosta Ing. Miroslav Klvač
1975
založení Sboru pro občanské záležitosti
1970
stavba obecního areálu
vybudování struskoviště z Teplárny Otrokovice, regulace potoka Široký
1969
Vyasfaltování cesty na Žlutavu, zpevnění mostu přes potok Široký.
1966
vybudování asfaltové křižovatky a komunikace Bělov - Otrokovice.
dokončení a spuštění bělovského jezu,
1964
starosta Josef Kotásek
1962
vyasfaltování cesty přes "dědinu".
1961
zahájení prací na stavbě jezu na řece Moravě, včetně úpravy koryta řeky a vybudování mostu do Otrokovic.
Vybudování vodní nádrže v Kopánkách.
Stavba teletníku, 7 zedníků. 41.000 ks cihel, 15 m3 dřeva. Celková cena teletníku 159.118 Kč.
1960
Půjčování knih se těší velké oblibě, půjčuje se na 400 knih během zimy. Knihovnice Alena Daňková a Marie Novotná.
1959
Dokončení elektroinstalací na kravíně.
1958
Dokončení střechy kravína, 12. října.
Stavba drůbežárny v areálu JZD Bělov byla zahájena 23. dubna.
starosta František Samsonek
1957
Zahájení stavby kravína, tehdejší JZD, z 60.000 ks pálených cihel.
Vybudování zdi u domu Stanislava Svobody na Kopánkách (cca 2 m vysoká)
1956
Syn drobného rolníka Josefa Chovance - Josef Chovanec mladší se zúčastnil olympijských her v Melbourne, Austrálii, v boxu (lehká váha, 60Kg). Skončil díky zranění ve druhém kole. Vyřadil jej Anthony Byrne (IRL).
Zahájení fungování autobusové linky Bělov, Kvasice, Kroměříž.
1955
vybudování obecního vodovodu
1954
Oprava školy, výměna oken za 13.500 Kč.
1952
Vytvoření protipožární nádrže u zvonice.
1951
Během roku 1951 se prostavělo na obecních budovách a dalších činnostech na 500.000 Kč.
Instalace veřejného rozhlasu.
Stavba "nadstavby MNV" nad hasičským skladištěm, dnešní hasičská zbrojnice. Obec dostala 75.000 Kč. Stavba byla zahájena přesně 25.6.1951. Technické vedení bylo svěřeno Karlu Zlámalovi.
1946
starosta Václav Štěbra
1945
starosta Alois Pánek, Vilém Janík
osvobození obce 3. května
1943
starosta Petr Řezníček
1942
starosta František Novotný č.6
1940
zavedení letního času, 1. dubna
1939
Od 18. března se jezdí na silnici vpravo.
1938
elektrifikace obce (celkem 148.600 Kč, z toho 7.000 Kč veřejné osvětlení, 20.000 Kč přípojky)
1937
pomník obětem 1. světové války
1932
starosta František Janiš
1931
starosta Antonín Novotný
přivedení telefonu do hostince p. Janiše
1929
vybudování částečné kanalizace obce
1927
V obecní knihovně je 620 svazků. Ve čtenářském spolku Svatopluk je 73 členů, z toho 59 mužů a 14 žen.
1926
založení SDH Bělov
1924
obecní škola měla dvě třídy
divadelní spolek Domovina,
1923
V tomto roce bylo v obci 85 čísel popisných.
1914
vybudování odbočky na Žlutavu
divadelní spolek Omladina
1906
starosta Jan Daněk
1903
starosta František Novotný
1902
divadelní spolek
1900
starosta Josef Brázdil
1899
Požár v Kopánkách na čísle 35, 70. Uhořel dráteník.
1897
starosta Vincenc Daněk
1895
Založení čtenářského spolku Svatopluk, 27. srpna, založili František Novotný a učitel František Procházka. Na začátku měl 20 členů (jen mužů).
1883
budování hlavní zpevněné silnice do Kvasic (1883 - 1885)
1882
Založení Obecné knihovny.
V tomto roce bylo v obci 69 čísel popisných.
Otevření obecné školy, 72 žáků.
1881
Postavení obecné školy, za starosty Františka Novotného a předsedy místní školní rady Jana Kadlčíka. Stavil Josef Václavek z Kvasic.
1877
13. června požár pod zvonicí.
1874
starosta Tomáš Droběna
polovina obce vyhořela
1868
Povinná školní docházka, děti chodily do Kvasic.
1861
postaven kamenný kříž stojící vedle silnice z Kvasic do Bělova
1858
starosta Martin Štěbra
1856
V tomto roce bylo v obci 55 čísel popisných.
1850
kovové razítko obecní samosprávy, v pečetním poli pluh
1846
postaven dřevěný kříž z dubového dřeva, figura Spasitele byla namalována na plechu, tento kříž stojí nad Bělovem v poli u chodníka z Nového Dvora do Bělova, posvěcen byl farářem Josefem Bílem, obec Bělov se zavázala reversem ze dne 21.června 1846 se o tento kříž starat
1777
starosta Jan Novotný
1775
V tomto roce bylo v obci 44 čísel popisných.
V tomto roce bylo v obci dle dochovaných listin 12 sedláků.
starosta Fabián Brázdil
postavení zvonice na návsi
1774
starosta Matěj Galatík
1756
starosta Fabián Brázdil
1573
německy Bielow
přejmenování na Bělov,
1511
získal Bělov Jiří Albrecht ze Šternberka a na Holešově
1490
jméno obce Bielow
1434
koupil Bělov Jan Kužel z Žeravic
1365
součást kvasického panství, patřil pánům z Benešova
Byelow,
1141
Jméno obce: Nabeloue
První doložená písemná zmínka o obci je v listině soupisu majetku olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (1083–1150), která však není datovaná. Listina uvádějící majetky olomouckého biskupství vzniká u příležitosti přenesení biskupského sídla na území Olomouce od kostela sv. Petra k dnešní katedrále sv. Václava. Listina je publikována v CDB I, č. 115, s. 116 - 123 jako listina vydaná v roce 1131. Nejnověji V. Bistřický především v článku Datování Zdíkovy listiny. In: Mikulovská sympozia 78, Praha 1979, s. 33- 35 a ve studii Písemnosti olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, SAP 33, 1983, s. 32 - 74 datoval listinu až do roku 1141. Tato datace byla přijata mnoha badateli, ale má i své odpůrce. Nové datum zpochybňuje např. J. Žemlička, Čechy v době knížecí, Praha 1997, s. 246 - 247. Přijímáme datum V. Bistřického.

Kontakty

Kontaktní údaje

Obecní úřad Bělov čp. 77
Tel.: +573 358 071, IČO: 00287032
E-mail: ucetni@belov.cz
ID datové schránky: 5jqasq3

Starosta: Jiří Přecechtěl
Účetní a ekonom obce: Vladislava Lukešová

Platby posílejte na účet: 11128691/0100,
číslo popisné jako variabilní symbol,
do zprávy příjemci pište důvod platby.

Úřední hodiny

Po: 14.00 - 17.00 hod.
St: 14.00 - 17.00 hod.

mapka ČR, poloha obce

Informace o obci

  • Počet obyvatel: 316 (1. 1. 2024)
  • Katastrální výměra: 343 ha
  • Nadmořská výška (obecní úřad): 216 m. n. m.
  • První písemná zmínka: 1141
  • PSČ (pošta Kvasice): 768 21
  • Vodovod: ano
  • Plynofikace: ano (2011)
  • Odkanalizování obce 2021

316

Počet obyvatel
(1.1.2024)

343 ha

Katastrální výměra
(v hektarech)

216 m

Nadmořská výška
(obecní úřad)

1141

Rok první písemné zmínky o obci

768 21

Poštovní směrovací číslo (Kvasice)

5jqasq3

ID datové schránky

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.